Kurs for lærere

UngMusikk og Norges musikkhøgskole (NMH) inviterer piano- og orgelpedagoger til seminar om musikkmetodikk med Bjørn Vidar Ulvedalen.

Ønsker du å lære elevene dine å lytte mer aktivt når de synger? Vil du lære dem musikkteori og prima vista sang, men vet ikke helt hvordan? Kanskje du også trenger å friske opp dine egne ferdigheter? Bli med på et morsomt og praksisnært kurs!

7. januar 2021 inviterer Norges musikkhøgskole, Norsk kulturskoleråd og UngMusikk til den nettbaserte fagdagen "Musikkpedagogdagen 2021 " med fokus på fordypning.