PARTNERE

Follopiloten er sammensatt av følgende partnere 

Enebakk kulturskole

Nesodden kulturskole

Kulturskolen i Ås 

Frogn kulturskole

Kontra kulturskole

Akershus fylkeskommune

Vestby kulturskole 

Oppegård kulturskole