PARTNERE

*arbeid pågår*

Følgende kommuner er aktivt med i UngMusikk, en avtale som omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer innenfor musikk i Viken fylke.

Delregion Follo 

Enebakk

Nesodden

Frogn

Ås

Vestby

Nordre Follo 


Delregion Østfold 

Moss 

Indre Østfold  


Rakkestad

Sarpsborg 

Fredrikstad  

Halden 

Delregion Vest 

Asker 

Bærum

Lier 

Delregion Romerike