PARTNERE

UNDER KONSTRUKSJON 

Følgende kommuner er aktivt med i UngMusikk, en avtale som omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer innenfor musikk i Viken fylke.

Delregion Follo 

Enebakk

Nesodden

Kulturskolen i Ås 

Frogn

Ås

Kulturskolen i Lillestrøm 

Vestby

Nordre Follo 


Kulturskolen i Ullensaker 

Delregion Østfold 

Moss 

Indre Østfold  


Rakkestad

Sarpsborg 

Fredrikstad  

Halden 

Delregion Vest 

Asker 

Bærum

Lier 

Delregion Romerike