Medarbeidere

Alexander Krogh Plur

Seniorrådgiver

Tidligere kultursjef i Ås kommune

Tlf: +47 97012628
E-post
Alexander.K.Plur@as.kommune.no 

Alexander er utdannet som musikkpedagog og klarinettist ved Østlandets musikkonservatorium. Han har en videreutdanning i direksjon arrangering fra Universitetet i Oslo og i ledelse fra Høgskolen i Innlandet. Alexander er i dag kultursjef i Ås kommune og er initiativ taker til UngMusikk.Han har vært lærer i grunn- og videregående skole, instrumentalpedagog i private og kommunale musikk- og kulturskoler, frilansmusiker og dirigent. Han har vært generalsekretær for en rekke nasjonale og internasjonale musikkorganisasjoner, bl.a Norsk Skoleorkesterforbund, Musikk i Skolen og Nordisk Union for Musikkutdannere. Han har vært ansvarlig for større prosjekter i bl.a Norsk musikkråd, Rikskonsertene, Oslo kommune og Talentiaden i NRK. Alexander har vært rektor for Vaksdal musikkskule, Nesodden kulturskole og Kulturskolen i Ås. Han har hatt en rekke tillitsverv på musikkområdet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Anders Moberg

Ansvarlig for Ungmusikk

Rektor i Kulturskolen i Ås

Tlf: +47 908 80 430
E-post
Anders.moberg@as.kommune.no

Info kommer


Kari Solheim

Faglig ansvarlig

Tlf: +47 901 68 762
E-post
Kari.Solheim@as.kommune.no

Kari er utdannet ved Norges musikkhøgskole med trompet som hovedinstrument. Hun har også en videreutdanning i Musikk og Helse fra NMH. I tillegg til å være faglig ansvarlig for UngMusikk, underviser hun ved Kulturskolen i Ås. Kari har bred erfaring som pedagog ved diverse kulturskoler på Østlandet, Barratt-Due Musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole + freelancevirksomhet i en rekke orkestre og forsvarsmusikkorps.

Bjørg J. Bjøntegaard

Seniorrådgiver/ FoU ansvarlig

1.amanuensis emerita NMH

Tlf: +47 99 62 37 89
Epost: 
bjorg.j.bjontegaard@nmh.no

Bjørg er utdannet ved Universitetet i Oslo med piano som hovedinstrument. Hun er i dag førsteamanuensis emerita ved Norges musikkhøgskole og seniorrådgiver/ FoU ansvarlig i UngMusikk. På NMH var hun bl.a. del av rektoratet og aktiv i planleggingen og oppbyggingen av UngMusikk.

Bjørg har bred erfaring som pedagog med fokus på instrumentaldidaktikk og praksis. Hun har gitt ut en rekke metodeverk for piano og er ansvarlig for publikasjonene knyttet til UngMusikks utvikling.  

Elisabet Olhans

Fag- og økonomikonsulent

Tlf: +47 994 03 595
E-post:
Elisabet.Olhans@as.kommune.no

Elisabet er utdannet ved Norges musikkhøgskole med hovedinstrument bratsj ved bachelorstudiet, og har master i kammermusikk, med deler av tiden i masterstudiet ved Musikhögskolan i Malmö.  I tillegg har hun pedagogisk utdanning fra Barratt-Dues musikkinstitutt. Elisabet er fiolin/bratsj-lærer og orkesterleder ved Kulturskolen i Ås. Hun har også vært ansatt  innenfor fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. I 2016 startet hun ungdomsgruppen Follofeler som tar imot elever fra hele Follo, en gruppe som jobber med flere sjangere og med koreografi. Elisabet har vært prosjektleder for Dextra Musicas samarbeid med kulturskolene i Follo i en rekke år. Hun har også hatt engasjementer i en rekke orkestre i Norge og Sverige og er i administrasjons-staben for Hemsingfestivalen. 

Elisabet er medlem av folkemusikktrioen  "Kjerringrokk", som gir konserter, forestillinger og arrangerer workshops. Blant annet Barfotjentenes jul som julen 2023 ble spilt på Göteborgs stadsteater.