Medarbeidere

Alexander Krogh Plur

Kultursjef i Ås kommune

Tlf: +47 97012628
E-post
Alexander.K.Plur@as.kommune.no 

Alexander er utdannet som musikkpedagog og klarinettist ved Østlandets musikkonservatorium. Han har en videreutdanning i direksjon arrangering fra Universitetet i Oslo og i ledelse fra Høgskolen i Innlandet. Alexander er i dag kultursjef i Ås kommune og er initiativ taker til UngMusikk.Han har vært lærer i grunn- og videregående skole, instrumentalpedagog i private og kommunale musikk- og kulturskoler, frilansmusiker og dirigent. Han har vært generalsekretær for en rekke nasjonale og internasjonale musikkorganisasjoner, bl.a Norsk Skoleorkesterforbund, Musikk i Skolen og Nordisk Union for Musikkutdannere. Han har vært ansvarlig for større prosjekter i bl.a Norsk musikkråd, Rikskonsertene, Oslo kommune og Talentiaden i NRK. Alexander har vært rektor for Vaksdal musikkskule, Nesodden kulturskole og Kulturskolen i Ås. Han har hatt en rekke tillitsverv på musikkområdet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Anders Moberg

Rektor i Kulturskolen i Ås

Tlf: +47 908 80 430
E-post
Anders.moberg@as.kommune.no

Info kommer


Kari Solheim

Daglig leder for UngMusikk

Tlf: +47 901 68 762
E-post
Kari.Solheim@as.kommune.no

Kari er utdannet ved Norges musikkhøgskole med trompet som hovedinstrument. Hun har også en videreutdanning i Musikk og Helse fra NMH. I tillegg til å være daglig leder for UngMusikk underviser hun ved Kulturskolen i Ås. Kari har bred erfaring som pedagog ved diverse kulturskoler på Østlandet, Barratt-Due Musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole + freelancevirksomhet i en rekke orkestre og forsvarsmusikkorps.

Bjørg J. Bjøntegaard

Rådgiver/1.amanuensis emerita NMH

Tlf: +47 99 62 37 89
Epost: 
bjorg.j.bjontegaard@nmh.no

Bjørg er utdannet ved Universitetet i Oslo med piano som hovedinstrument. Hun er i dag førsteamanuensis emerita ved Norges musikkhøgskole og rådgiver i UngMusikk. På NMH var hun bl.a. del av rektoratet og aktiv i planleggingen og oppbyggingen av UngMusikk.

Bjørg har bred erfaring som pedagog med fokus på instrumentaldidaktikk og praksis. Hun har gitt ut en rekke metodeverk for piano og er ansvarlig for publikasjonene knyttet til UngMusikks utvikling.  

Marianne Aarum

Regionskoordinator for delregion Østfold

Tlf: +47 915 41 939
E-post
marianne.aarum@as.kommune.no

Marianne har utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø, Musikhögskolan i Malmö og Barratt Due musikkinstitutt med fløyte som hovedinstrument. Hun har også en videreutdanning i administrasjon og ledelse fra Musikkhøgskolen i Oslo.

I tillegg til å være delregionskoordinator for Østfold, er Marianne tilsatt som kulturskoleinspektør, fløytelærer og har grupper i Musikk fra livets begynnelse ved Sarpsborg kulturskole. Marianne har vært aktiv i fløytemiljøet i Norge i en årrekke og vært fast vikar ved musikklinjen på Greåker vgs. Marianne er ellers aktiv freelancer i Østfold og spiller bla. i fast duo med gitarister Gjermund Titlestad

Elisabet Olhans

Regionskoordinator for delregion Follo

Tlf: +47 994 03 595
E-post:
KristinaElisabet.Olhans@as.kommune.no

Elisabet er utdannet på Norges musikkhøgskole med hovedinstrument bratsj. I tillegg har hun pedagogisk utdanning fra Barratt-Dues musikkinstitutt.

Elisabet er i tillegg til å være koordinator for delregion Follo, musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås. Hun har også hatt timelærerengasjementer ved Norges musikkhøgskole.

Elisabet har vært prosjektleder for Dextra Musicas samarbeid med kulturskolene i Follo i en rekke år. Hun har også hatt engasjementer i en rekke orkestre.

Elisabet er medlem av "Kjerringrokk", som gir konserter, forestillinger og arrangerer workshops.  

Bente Midtgård

Regionskoordinator for delregion Romerike

Tlf: +47 919 18 242
E-post:
bente.midtgard@as.kommune.no

Bente er utdannet fra Norges Musikkhøgskole med klarinett som hovedinstrument. Bente har også en IT utdannelse. I tillegg til å være koordinator for delregion Romerike, jobber Bente i dag som klarinettpedagog og aspirantkorpsdirigent i Lillestrøm kulturskole.

Bente har tidligere jobbet som freelancemusiker i Forsvarets musikk, som rektor i Fet kulturskole og har vært ansatt som pedagog i kulturskolene i Skedsmo, Trøgstad og Fetsund og forskjellige skolekorps. 

Kristoffer Carlsen

Regionskoordinator for delregion Vest

Tlf: +47 917 62 825
E-post: 
kristoffer.carlsen@as.kommune.no

Kristoffer har en master i musikkvitenskap og PPU fra Universitetet i Oslo hvor han var stipendiat under forskningsprosjektet «Music in the Age of Digital Reproduction». I tillegg har han en videreutdanning i Entreprenørskap i kultur og ledelse fra Norges Musikkhøgskole.

Kristoffer er i dag tilsatt i Studie- og FoU-seksjonen ved Norges Musikkhøgskole i tillegg til stillingen som koordinator for UngMusikk delregion Vest.

Kristoffer har tidligere jobbet som slagverklærer - klassisk og rytmisk, og vært ansatt bl.a. i kulturskolene i Hurum, Nittedal og Ås og ved MDD-linjen på Jessheim vgs. Han har også fungert som vikarierende rektor i kulturskolen i Hurum. Kristoffer jobber i tillegg som musiker, med trommesett som primærinstrument og har spilt i en rekke band. 

Arild Jensen

Delregionskoordinator for Fjellregionen og Midtregionen

Tlf: +47 913 57 851
E-post: 
arild.j@me.com

Arild studerte musikk ved Østlandets musikkonservatorium med gitar som hovedinstrument. I tillegg har han en videreutdanning i filmkomposisjon fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg til å være delregionskoordinator for Fjellregionen og Midtregionen, er Arild tilsatt i Ål kulturskole. Han arbeider også som freelancemusiker (gitar, bass og piano), produsent, arrangør og komponist og har komponert musikk til flere TV-filmer, musikaler m.m. Verklisten er omfattende.