MEDARBEIDERE

Administrasjonen

Foto: Knut Werner Lindeberg Ahlsèn
Foto: Knut Werner Lindeberg Ahlsèn


- Jeg forsøker etter beste evne å inspirere elevene mine til å bli glad i å spille og bli glad i musikk. Det viktigste er at de beholder gleden ved å musisere.
Elisabet Olhans

Koordinator for UngMusikk Follo 

Telefonnummer
0047-994 03 595
E-post:
KristinaElisabet.Olhans@as.kommune.no

Elisabet Olhans kommer fra Hedemora i Sverige (Dalarna). Elisabet tok artium på Landstingets Högre Musikskola i Falun i Sverige, som idag heter Musikkonservatoriet Falun". Hun er utdannet på Norges musikkhøgskole, hovedinstrument bratsj, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning ved Barratt-Dues musikkinstitutt. Hovedinstrumentet til Elisabet er bratsj, og sommerakademiet Banff, Calgary, Canada, masterclasses med Karen Tuttle. 

Elisabet har en omfattende praksis. I dag er hun produksjonsansvarlig for UngMusikk, musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås og didaktikklærer innen ensemble og strykeorkester ved Norges Musikkhøgskole. Hun er timelærerengasjert ved Norges musikkhøgskole der hun organiserer for praksisoopplæringen for studentene i samarbeid med kulturskolene i Follo.

Elisabet har vært prosjektleder for Dextra Musicas samarbeid med kulturskolene i Follo, i tillegg til flere av kulturskolene på Østlandet. Hun har hatt engasjement og engasjementer i blant annet Kringkastingsorkesteret NRK, Operaorkestret ved Den Norske Opera & Ballett, Värmlands Sinfonietta og Stavanger symfoniorkester.

Elisabet er medlem av "Kjerringrokk", som gir konserter, forestillinger og arrangerer workshops.  

Jeg er meget stolt av UngMusikk og de resultatene som er oppnådd i den første perioden. Oppbyggingen av UngMusikk er retningsgivende for NMHs nye talentstrategi

Henriette Wie Flaig

Koordinator for UngMusikk Vest 

Telefonnummer
0047 97 41 36 65 
Epost
henriettewflaig@gmail.com 

Henriette har sin utdanning fra Universitetet i Tromsø, avdeling kunstfag, Norge og Musikkhøgskolen i Trossingen, Tyskland hvor hun avsluttet sin master i 1999. Hun studerte med blant andre Paul Waahlberg, professor Arife Gülshen Tatu og solopiccolist i Stuttgart filharmoni, Peter Reijx. I tillegg har hun studert orkester og hospitert som dirigentstudent hos professor Volker Rhode.

Hun har også en videreutdanning i Administrasjon og Ledelse fra Norges Musikkhøgskole.

Henriette har hele tiden jobbet både som pedagog, fløytist og dirigent ved forskjellige kulturskoler og orkestre i Tyskland, Norge og i senere tid Asia. Hun har vært dirigent, dommer og fløytist flere år på rad på fløytekonkurranser i både Singapore og Vietnam og har jobbet som foredragsholder for det Tyske korpsforbund, Bundesvereinigung Deutscher Musikerverbände e.V.

Henriette er regelmessig engasjert som dirigent og dommer for Norges Musikkorps forbund i tillegg til å undervise ved Bærum kulturskole og jobbe som koordinator for UngMusikk i delregionen Vest.

Henriette har vært fast medlem av fløytekvintetten 5 på Tvers siden høsten 2011 og kvintetten reiser mye rundt i inn og utland for å jobbe med barn og ungdom der fokus er på kammermusikk og spilleglede på tvers av alder. I tillegg holder kvintetten en rekke konserter og har siden oppstarten fått hele 7 bestillingsverk skrevet til seg.

Jeg er særlig tiltrukket av det sosiale med musikk, og det felleskapet det gir uavhengig av alder, nivå og bakgrunn. I tillegg synes jeg det er veldig kult med alle de teknologiske mulighetene som finnes i dag til å lage musikk samen med elevene.

Jeg mener Ung Musikk gir mange samarbeids- og utviklingsmuligheter mellom utdanningsaktørene, både seg imellom og opp mot NMH. 

Jeg er veldig spent på hvordan arbeidet med Ung Musikk i region Romerike vil bli de to neste årene med dette som bakteppe. 

Jeg er også veldig opptatt av at Ung Musikk skal være med å styrke både bredde og talent for musikkelevene i region Romerike. Slik jeg ser det gir Ung Musikk store og unike muligheter til nettopp dette.

Marianne Aarum. Foto: Privat
Marianne Aarum. Foto: Privat

Jeg elsker å undervise mine elever på fløyte! Og se de gnistrende øynene når de mestrer noe de har øvd på og plutselig mestrer, og gleden når vi får spille sammen. 

Jeg har stor tror på at når man gir de unge tid, felleskap og muligheter, så vokser de både musikalsk og sosialt! Gi barn muligheter til å oppleve og oppdage musikk fra de er helt små. Mitt beste publikum som fløytist er uten tvil de undrende, lyttende og fasinerte babyene på mine babysanggrupper.

Gaute Schrøder

Prosjektstilling Kulturnæringer og Helhetlig utdanningsløp 

Gaute Schrøder er nytilsatt i UngMusikk i stillingen som prosjektleder knyttet til satsingsområdene Kulturnæringer og Helhetlig utdanningsløp. Gaute er utdannet gitarist fra Norges Musikkhøgskole og kandidatstudiet i instrumentalpedagogikk. Han tar hovedfag kammermusikk/soloinstrument. 

Gaute Schrøder. Foto: Privat
Gaute Schrøder. Foto: Privat

Gaute jobber ved Ullensaker Kulturskole som pedagog og i midlertidig stilling som prosjektleder/administrasjon først og fremst knyttettil musikalen ved kulturskolen. I tillegg studerer han  fortiden Kulturledelse ved NMH.

Mer informasjon om Gaute kommer. 

Kari Solheim

Daglig leder for UngMusikk

Telefonnummer
0047-901 68 762
E-post
Kari.Solheim@as.kommune.no

Kari Solheim kommer fra Tønsberg. Foruten instrumentallinjen på Norges Musikkhøgskole, har Kari skaffet seg en musikkutdannelse der hun kombinerer musikk med faget helse, samt filosofi som metode i skolen. Med seg har Kari instrumentalstudier hos Arnulf Naur Nilsen ved Oslo filharmoniske orkester. Hovedinstrumentet er trompet. 

I dag er Kari leder for UngMusikk og fast ansatt som musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås. Bak seg har hun arbeidet som musikkpedagog ved en rekke musikkskoler på Østlandet, grunnskoler og har vært tilknyttet Barratt-Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole som timelærer. 

Som frilanser har Kari spilt i Oslo Sinfonietta, Oslo filharmoniske orkester, Bergen filharmoniske orkester, Stavanger symfoniorkester, Den Norske Opera, Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets musikk, avdeling Nord-Norge, Forsvarets musikk, avdeling Østlandet, Marinemusikken og Affinis Ensemble. Hun har deltatt på Rikskonsertturné i Østfold og  Hedmark. 

Hun har sammen med Affinis Ensemble spilt konserter under Nordnorsk musikkfestuke, Borealis, Ilios og Ultima. Affinis ensemble har utgitt Affinis Suite, Anatomic Notebook, Resphiro og Definitly pling plong.

I 1995 ble ensemblet 1. prisvinner i 1. Wettbewerb für Kammermusikensembles i Düsseldorf.

- Å lære et instrument er en langsomhet som vi trenger i dagens raske samfunn. Det likner årringer på et tre.

Bjørg J. Bjøntegaard

Prosjektansvarlig ved Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis

Telefonnummer
0047 99 62 37 89
Epost 
bjorg.j.bjontegaard@nmh.no


Bjørg er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og var i perioden 2013-2017 viserektor for utdanning ved Norges musikkhøgskole. Da hun gikk ut av rektoratet i 2017, ønsket likevel NMH at hun skulle være prosjektansvarlig en stund fremover.

Bjørg bor på Kolbotn og er dermed bosatt midt i Follo-regionens kjerneområde. Hun er førsteamanuensis ved NMH med piano som hovedinstrument og hennes underivsning har i hovedsak vært knyttet til instrumentaldidaktikk og praksis. Hun har gitt ut diverse metodeverk på piano gjennom årene. I tillegg er forskningen hennes knyttet opp mot ulike undervisningsformer, for eksempel gruppeundervisning og talentundervisning av barn og ungdom. Hun har bl.a. forfattet rapporten fra Follo-pilotens første periode. 

Å være nyansatt i UngMusikk er kjempespennende og det er imponerende hva Follopiloten har utviklet seg til å bli. Jeg brenner for at barn og unge skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv og tilrettelegge for personlige utrykk gjennom musikken.

Jeg ser frem til mange flotte prosjekter i delregionen Vest, Asker og Bærum i tillegg til samarbeid på tvers av regionene.

Hallvard Godal

Prosjektkoordinator for det rytmiske feltet

Telefonnummer
0047 97 41 36 65

Epost
Hallvard.Godal@frogn.kommune.no 

Hallvard Godal bor på Holmlia i Oslo, og er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Etter at Hallvard ble ferdig utdannet har han arbeidet som utøver, komponist og pedagog blant annet ved kulturskolen, musikklinjen i den videregående skolen og ved høyere musikkutdanning i Norge Sverige og Mozambique. I tillegg til saxofon, spiller han klarinett, harmonium, mellotron mm.

Siden endt utdannelse har Hallvard gitt ut ti album med egne prosjekter innen jazz og verdensmusikk med turnering i Europa, Afrika og Asia. For tiden er han mest aktiv med bandet Monoswezi med musikere fra Norge, Sverige, Mozambique og Zimbabwe.

I dag er han prosjektkoordinator for det rytmiske feltet i Ung Musikk, og saxofon og klarinett pedagog i Frogn Kulturskole.

Gry Nordhagen 

Regionskoordinator UngMuskk Romerike

Gry Nordhagen kommer opprinnelig fra Enebakk men bor nå i Lillestrøm kommune. Gry gikk på musikklinjen ved Foss videregående skole i Oslo, før hun tok utøvende studier som fløytist ved Norges musikkhøgskole. Ettersom årene gikk ved det utøvende studiet, tok hun etterutdanning i PPU, kulturadministrasjon og kulturelt entreprenørskap.

Gry har siden endt utdanning i 1997 jobbet som freelancer, kulturskolerektor ved flere kulturskoler, fløytepedagog samt DKS- og UKM koordinator. I dag er hun ansatt som koordinator for Ung Musikk Romerike og undervisningsinspektør i nye Lillestrøm kulturskole.  

I kulturskolen har hun hovedansvar for korps, blås- og slagverk.

Korps ligger hennes hjerte veldig nær, og hun er for tiden aktiv som fløytist både i Vestre Aker musikkorps og Lillestrøm musikkorps.

Telefonnummer
Mobil nr.: 90 78 28 38

E-post: gry.nordhagen@lillestrom.kommune.no

Marianne Aarum

Regionskoordinator UngMuskk Øst 

Telefonnummer
Mobil nr.: 915 41 939

E-post: marianne.aarum@sarpsborg.com

Marianne Aarum er bosatt i Sarpsborg, hvor hun også hadde sin oppvekst.

Hun har utdanning som fløytist og pedagog fra Musikkonservatoriet i Tromsø, Musikhögskolan i Malmö og Barratt Due musikkinstitutt. Hun har også administrasjon og ledelse fra Musikkhøgskolen i Oslo. Hun har bla. hatt lærere som Anne Karine Hauge, Tom Ottar Andreassen og Paul Wåhlberg. Hun har også jevning tatt timer hos solofløytist i The Netherland Philharmonic orchestra: Leon Berendse etter endt utdanning.

Etter endt utdanning 2003 har Marianne jobbet som fløytelærer ved Sarpsborg kulturskole, hvor flere elever har deltatt på ulike talentprogram. I tillegg har hun jobbet som kulturskolerektor i Rakkestad kulturskole og Sarpsborg kulturskole. Hun har også vært fast vikar ved musikklinja på Greåker vgs., og hatt fløyteelever ved Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen.

I dag er hun ansatt som kulturskoleinspektør, fløytelærer og har grupper i Musikk fra livets begynnelse i Sarpsborg kulturskole og er aktiv som freelancefløytist, da spesielt i duo med gitaristen Gjermund Titlestad. De har sammen gitt ut CD-en «Lianhua» med musikk av komponisten Karsten Brustad. Brustad og flere komponister har skrevet musikk til duoen og til Marianne bla. Frank Tveor Nordensten og Anniken Paulsen.

Marianne har vært aktiv i fløytemiljøet i Norge, bla. som styremedlem i Norsk fløyteforum og har også vært engasjert i foreningen Musikk fra livets begynnelse.