MEDARBEIDERE

Administrasjonen


- Jeg forsøker etter beste evne å inspirere elevene mine til å bli glad i å spille og bli glad i musikk. Det viktigste er at de beholder gleden ved å musisere.
Elisabet Olhans

Regionsleder i UngMusikk- Follo

Telefonnummer
0047-994 03 595
E-post
elisabet.olhans@gmail.com

Elisabet Olhans kommer fra Hedemora i Sverige (Dalarna). Elisabet tok artium på Landstingets Högre Musikskola i Falun i Sverige, som idag heter Musikkonservatoriet Falun". Hun er utdannet på Norges musikkhøgskole, hovedinstrument bratsj, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning ved Barratt-Dues musikkinstitutt. Hovedinstrumentet til Elisabet er bratsj, og sommerakademiet Banff, Calgary, Canada, masterclasses med Karen Tuttle. 

Elisabet har en omfattende praksis. I dag er hun produksjonsansvarlig for UngMusikk, musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås og didaktikklærer innen ensemble og strykeorkester ved Norges Musikkhøgskole. Hun er timelærerengasjert ved Norges musikkhøgskole der hun organiserer for praksisoopplæringen for studentene i samarbeid med kulturskolene i Follo.

Elisabet har vært prosjektleder for Dextra Musicas samarbeid med kulturskolene i Follo, i tillegg til flere av kulturskolene på Østlandet. Hun har hatt engasjement og engasjementer i blant annet Kringkastingsorkesteret NRK, Operaorkestret ved Den Norske Opera & Ballett, Värmlands Sinfonietta og Stavanger symfoniorkester.

Elisabet er medlem av "Kjerringrokk", som gir konserter, forestillinger og arrangerer workshops.  

Jeg er meget stolt av UngMusikk og de resultatene som er oppnådd i den første perioden. Oppbyggingen av UngMusikk er retningsgivende for NMHs nye talentstrategi

Kari Solheim

Leder for UngMusikk

Telefonnummer
0047-901 68 762
E-post
Kari.Solheim@as.kommune.no

Kari Solheim kommer fra Tønsberg. Foruten instrumentallinjen på Norges Musikkhøgskole, har Kari skaffet seg en musikkutdannelse der hun kombinerer musikk med faget helse, samt filosofi som metode i skolen. Med seg har Kari instrumentalstudier hos Arnulf Naur Nilsen ved Oslo filharmoniske orkester. Hovedinstrumentet er trompet. 

I dag er Kari leder for UngMusikk og fast ansatt som musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås. Bak seg har hun arbeidet som musikkpedagog ved en rekke musikkskoler på Østlandet, grunnskoler og har vært tilknyttet Barratt-Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole som timelærer. 

Som frilanser har Kari spilt i Oslo Sinfonietta, Oslo filharmoniske orkester, Bergen filharmoniske orkester, Stavanger symfoniorkester, Den Norske Opera, Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets musikk, avdeling Nord-Norge, Forsvarets musikk, avdeling Østlandet, Marinemusikken og Affinis Ensemble. Hun har deltatt på Rikskonsertturné i Østfold og  Hedmark. 

Hun har sammen med Affinis Ensemble spilt konserter under Nordnorsk musikkfestuke, Borealis, Ilios og Ultima. Affinis ensemble har utgitt Affinis Suite, Anatomic Notebook, Resphiro og Definitly pling plong.

I 1995 ble ensemblet 1. prisvinner i 1. Wettbewerb für Kammermusikensembles i Düsseldorf.

- Å lære et instrument er en langsomhet som vi trenger i dagens raske samfunn. Det likner årringer på et tre.

Bjørg J. Bjøntegaard

Prosjektansvarlig ved Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis

Telefonnummer: 0047 99 62 37 89
Epostbjorg.j.bjontegaard@nmh.no


Foto: Norges musikkhøgskole
Foto: Norges musikkhøgskole

Bjørg er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og var i perioden 2013-2017 viserektor for utdanning ved Norges musikkhøgskole. Da hun gikk ut av rektoratet i 2017, ønsket likevel NMH at hun skulle være prosjektansvarlig en stund fremover.

Bjørg bor på Kolbotn og er dermed bosatt midt i Follo-regionens kjerneområde. Hun er førsteamanuensis ved NMH med piano som hovedinstrument og hennes underivsning har i hovedsak vært knyttet til instrumentaldidaktikk og praksis. Hun har gitt ut diverse metodeverk på piano gjennom årene. I tillegg er forskningen hennes knyttet opp mot ulike undervisningsformer, for eksempel gruppeundervisning og talentundervisning av barn og ungdom. Hun har bl.a. forfattet rapporten fra Follo-pilotens første periode. 

- Jeg er meget stolt av UngMusikk og de resultatene som er oppnådd i den første perioden. Oppbyggingen av Follo-piloten er retningsgivende for NMHs nye talentstrategi, sier Bjørg.