Masteroppgaver

Studenter ved Norges musikkhøgskole som skriver masteroppgaver med emner som er relevante for undervisning i kulturskoler og videregående skoler, kan søke om stipend fra UngMusikk.

Nedenfor er linker til masteroppgaver som omhandler denne type emner og som har fått støtte fra UngMusikk:Andreas Berg

Tittel på oppgaven:

Mot til fleksibilitet i øyeblikket: en diskursanalyse om "jazz", "talent" og "musikklinja" på videregående skole


Solveig Kongshavn Nilsen

Tittel på oppgaven: 
En kritisk diskursanalyse av øving i kulturskolens musikkfag Engås, Camilla Aasnes

Tittel på oppgaven:
Musikklæreren i kombinert stilling


Nereng, Cecilie Therese

Tittel på oppgaven:
Kan man leke seg god? - En studie av hvordan rytmikk (Jaques- Dalcroze-konseptet) kan brukes som verktøy i samspillopplæring for nybegynnere


Karoline Angell Jørgensen

Tittel på oppgaven:

Korps i skolen for alle - En kvalitativ studie om kvalitet i korpsprosjekter


Marita Stortjønnli-Solvang

Tittel på oppgaven: 

Fortellinger om endring - tre instrumentpedagogers tanker, valg og begrunnelser om endring av undervisningsmetode


Olav Renolen Aasbø

Tittel på oppgaven:

Digital musikkproduksjon i kulturskolen