Søknad Små Prosjekter

Vi ønsker å strømlinjeforme prosessen med å søke midler til små prosjekter, derfor har vi laget et skjema som du fyller ut. Et skjema for hver region. I tillegg kan du laste ned dokumentet  under (Eksempel Søknad Små Prosjekter) som et eksempel på informasjon som må inngå i søknaden.