Historikk


UngMusikk er et samarbeid mellom kommunene i Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune.

Formålet med tiltaket er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, mellom lærere i ulike skoleslag og mellom elever er svært vesentlig i dette samarbeidet. Kulturskolene, videregående skoler med musikk, folkehøgskoler og andre aktører i musikklivet samarbeider med hverandre innenfor hver delregion, på tvers av delregioner og ikke minst opp mot Norges musikkhøgskole. 

Tiltaket startet i 2014 med Follo-piloten, der alle kommunene i Follo var samarbeidspartnere. For perioden 2018-2022 ble det inngått samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune som ny partner. Fra 2020 ble tiltaket utvidet til å omfatte hele Viken fylkeskommune. En ny samarbeidsavtale med partnerne er inngått for perioden 2023-2026.

Alle deltakere bidrar økonomisk til at tiltaket skal være mulig å gjennomføre. 

UngMusikk er inndelt i 6 delregionen med hver sin koordinator:

 • Delregion Follo
 • Delregion Romerike
 • Delregion Østfold
 • Delregion Vest
 • Fjellregionen
 • Midtregionen

UngMusikk består i 2023 av ca 12000 elever og 34 kommuner. Fire av disse kommunene kjøper tjenester fra kulturskoler i andre kommuner som er med i UngMusikk.

Norges musikkhøgskole er en vesentlig partner i samarbeidet gjennom utstrakt bruk av NMHs kompetanse.

I 2023 er følgende kommuner/skoler med i samarbeidet:

Follo:

 • Frogn
 • Vestby
 • Nesodden
 • Ås
 • Nordre Follo
 • Enebakk

Vest – Asker, Bærum og Lier:

 • Asker
 • Bærum
 • Lier

Romerike:

 • Aurskog Høland
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Nannestad
 • Nittedal
 • Nes
 • Rælingen
 • Ullensaker

Østfold

 • Fredrikstad
 • Halden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Rakkestad
 • Sarpsborg
 • Skiptvedt
 • Våler

Midtregionen

 • Kongsberg
 • Øvre Eiker
 • Flesberg

Fjellregionen

 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Nesbyen/ Flå
 • Ål

Deltakende videregående skoler med musikk, dans og drama i Viken:

Askim videregående skole

Gol videregående skole

Greåker videregående skole

Halden videregående skole

Jessheim videregående skole

Kongsberg videregående skole

Kirkeparken videregående skole

Lillestrøm videregående skole

Ringerike videregående skole

Rud videregående skole

Ski videregående skole

St. Hallvard videregående skole

Deltakende folkehøgskoler med musikk i Viken:

Follo folkehøgskole

Ringerike folkehøgskole

Romerike folkehøgskole

Skjeberg folkehøgskole

Øvrige samarbeidspartnere i 2023:

Norges musikkhøgskole

Viken fylkeskommune

Sparebankstiftelsen DNB og DEXTRA

Østnorsk jazzsenter

TalentNorge

Dirigentløftet

Det Norske Jentekor

Slagverksløftet