Historikk


UngMusikk er et samarbeid mellom kommunene i Østfold og Akershus, samt Norges musikkhøgskole.

Formålet med tiltaket er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, mellom lærere i ulike skoleslag og mellom elever er svært vesentlig i dette samarbeidet. Kulturskolene, videregående skoler med musikk, folkehøgskoler og andre aktører i musikklivet samarbeider med hverandre og ikke minst opp mot Norges musikkhøgskole. 

Tiltaket startet i 2014 med Follo-piloten, der alle kommunene i Follo var samarbeidspartnere. For perioden 2018-2022 ble det inngått samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune som ny partner. Fra 2020 ble tiltaket utvidet til å omfatte hele Viken fylkeskommune.

I perioden 2020-2023 var UngMusikk inndelt i 6 delregioner med hver sin koordinator i Viken fylke:

 • Delregion Follo
 • Delregion Romerike
 • Delregion Østfold
 • Delregion Vest
 • Fjellregionen
 • Midtregionen

01. januar 2024 ble Viken oppløst, og delregionene fra den perioden er ikke lengre gjeldende.

En ny samarbeidsavtale med partnerne er inngått for perioden 2023-2026.

Alle deltakere bidrar økonomisk til at tiltaket skal være mulig å gjennomføre. 

UngMusikk består i 2024 av ca 10.000 elever og 23 kommuner. 2 av disse kommunene kjøper tjenester fra kulturskoler i andre kommuner som er med i UngMusikk.

Norges musikkhøgskole er en vesentlig partner i samarbeidet gjennom utstrakt bruk av NMHs kompetanse.

I 2024 er følgende kommuner/skoler med i samarbeidet:

Follo:

 • Frogn
 • Vestby
 • Nesodden
 • Ås
 • Nordre Follo
 • Enebakk

Vest – Asker og Bærum:

 • Asker
 • Bærum

Romerike:

 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Nittedal
 • Nannestad
 • Gjerdrum
 • Ullensaker
 • Aurskog- Høland
 • Rælingen
 • Nes

Østfold:

 • Moss
 • Fredrikstad
 • Sarpsborg
 • Halden
 • Indre Østfold
 • Rakkestad
 • Våler (samarbeider med Moss)
 • Skiptvet (samarbeider med Indre Østfold)

Deltakende videregående skoler med musikk, dans og drama i Akershus og Østfold:

 • Askim videregående skole
 • Greåker videregående skole
 • Halden videregående skole
 • Jessheim videregående skole
 • Kirkeparken videregående skole
 • Lillestrøm videregående skole
 • Rud videregående skole
 • Ski videregående skole

Deltakende folkehøgskoler med musikk i Akershus og Østfold:

 • Follo folkehøgskole
 • Romerike folkehøgskole
 • Skjeberg folkehøgskole

Øvrige samarbeidspartnere i 2024:

 • Norges musikkhøgskole
 • Akershus fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Sparebankstiftelsen DNB og DEXTRA
 • Østnorsk jazzsenter
 • TalentNorge
 • Dirigentløftet
 • Det Norske Jentekor