Tildelte prosjekter og sentrale satsingsområder i UngMusikk 2024

Her finner dere en oversikt og informasjon om prosjekter som etter søknad har fått tildeling av midler gjennom UngMusikk og sentrale satsingsområde i 2024.

Denne siden vil revideres fortløpende, etter hvert som det kommer inn søknader som får tildeling.

Her kan dere også finne inspirasjon til egne prosjekter.