Instrumentklasser og samspill i samarbeid med NMH skoleåret 2024-2025

NMH ønsker gjennom et samarbeid mellom lærere i deltakende kulturskoler i UngMusikk og videregående skoler (MDD) i Østfold og Akershus, å gi interesserte og ivrige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrument.