Kurs for elever

På Vinterakademiet får deltakerne undervisning i korsang, hørelære, rytmer, teori og dans, samt individuelle sangtimer og opptreden på huskonsert. Kurset er gratis for medlemmer av UngMusikk.


I serien av årlige dirigentkonferanser inviteres det denne gang til en møteplass som ikke bare henvender seg til dirigenter av alle slag, men til alle i det klassiske musikkfeltet som er opptatt av spørsmål om tradisjon og fornyelse i repertoar, framføring og formidling, og om inkludering og mangfold.

30 elever jobbet med sceneopptreden, improvisasjon og samspill i orkester helgen 11.-12.februar i seminaret "Tryggere på scenen"