Kurs for elever

Søndag 11. februar inviteres alle kulturskoleelever fra 12 år og oppover, samt videregående elever på musikklinjene til å være med på en gratis workshop på Radar scene i Asker.

Lørdag 10. februar kan du som spiller orgel, være med på et spennende besøk til Norges musikkhøgskole, hvor du både får muligheten til å spille på de ulike orglene, samt spille sammen med en av studentene på NMH! Seminaret er også åpent for pianister som ønsker å bli kjent med det å spille orgel.

På Vinterakademiet får deltakerne undervisning i korsang, hørelære, rytmer, teori og dans, samt individuelle sangtimer og opptreden på huskonsert. Kurset er gratis for medlemmer av UngMusikk.


I serien av årlige dirigentkonferanser inviteres det denne gang til en møteplass som ikke bare henvender seg til dirigenter av alle slag, men til alle i det klassiske musikkfeltet som er opptatt av spørsmål om tradisjon og fornyelse i repertoar, framføring og formidling, og om inkludering og mangfold.