Invitasjon til Vinterakademiet 6.-7. januar -24

31.10.2023

På Vinterakademiet får deltakerne undervisning i korsang, hørelære, rytmer, teori og dans, samt individuelle sangtimer og opptreden på huskonsert. Kurset er gratis for medlemmer av UngMusikk.

Vinterakademiet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB