Aktuelt fra UngMusikk

Mandag 11. november inviterer Norges musikkhøgskole (NMH) til åpen dag for dirigenter. Kurset retter seg til elever på kulturskoler, folkehøgskoler og videregående skoler i Akershus.

Under sitt besøk i Ås på mandag sa Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hun håper arbeidet til Kulturskolen i Ås vil legge malen for arbeidet med den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som Regjeringen jobber med.