Aktuelt fra UngMusikk

Vinteren 2019 -20 ble det arrangert låtseminar for medlemmer i Spelesauene (barnelaget i Svartskog Spelemannslag), Follofeler og Ås trekkspillorkester. I den forbindelse komponerte barn og unge i Follo åtte nye låter. Nå er disse utgitt i et notehefte. Kurset og utgivelsen av heftet er støttet av UngMusikk.

Takket være økonomisk støtte fra UngMusikk var det mulig for Andreas Angell og Stian Norgård Aase å gjennomføre prosjektet «Follo Tango - Tangoentusiasme for alle».

Det er jul og vi som arbeider med de unge musikantene i UngMusikk kan se tilbake på et år som ble veldig annerledes enn vi hadde tenkt.

I rapporten "UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med?" gir forfatteren Bjørg J. Bjøntegaard en beskrivelse av UngMusikk med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de deltakende institusjonene og tilbakemeldinger fra rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Bakgrunnen for Camilla Aasnes Engås sin masteroppgave er dirkete knyttet til hennes egne erfaringer som musikklærer i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole. Camilla ønsket å skrive om et tema som engasjerte henne, men som ikke var forsket så mye på tidligere. Masteroppgaven er støttet økonomisk av UngMusikk.

UngMusikk tilbyr prosjektstøtte til lærere som ønsker å utvikle samarbeide mellom ulike kultur- og videregåendeskoler. Alle søkere må være tilknyttet UngMusikk.

Det går mot jul og vi som arbeider med de unge i UngMusikk kan se tilbake på et år med mye god aktivitet.

Hornist Vetle Rødbotten fra Ås er en av mange musikktalenter tilknyttet talentsatsingen UngMusikk. -UngMusikk har gitt meg innblikk i hvordan musikeryrket er, og gjort at jeg har klart å komme meg dit jeg er i dag, sier 16-åringen.