UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og musikkutdanningen i kommuner i Akershus og Østfold fylke. 

Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.


En oversikt over våre medarbeidere. Les mer

Hvordan er UngMusikk organisert? Her er fasiten

UngMusikk har tett samarbeid med flere eksterne partnere. Her er en oversikt

UngMusikk er et samarbeid mellom kommunene i Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune. Vår historikk

Det er utarbeidet en rekke rapporter om UngMusikk.
Les mer

Gjennom 2020 og 2021 oppfordret våre elever til å sende oss en musikalsk hilsen. Her er et knippe


 "Å lære et instrument er en langsomhet som vi trenger i dagens raske samfunn. " 

Elisabet Olhans Regionsleder i UngMusikk-Follo,