Prøvespill UngMusikk- talent

Her finner dere informasjon og påmeldingsskjema til prøvespill for opptak i UngMusikk- talent. Dette gjelder for elever i skoler som er knyttet til UngMusikk.