Invitasjon orgelseminarer høsten -23

06.09.2023

UngMusikk har gleden av å invitere orgelelever til 2 ulike seminarer som begge finner sted i Oslo denne høsten. 

Om du ønsker å delta på ett eller begge arrangementene, sender du påmelding per mail til Kari Solheim, med navn og alder på eleven, samt hvor lenge eleven har spilt.