Instrumentklasser og samspill i samarbeid med Norges musikkhøgskole skoleåret 2024-2025

29.02.2024

NMH ønsker gjennom et samarbeid mellom lærere i deltakende kulturskoler i UngMusikk og videregående skoler (MDD) i Østfold og Akershus, å gi interesserte og ivrige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrument.

Elevene må kunne ta imot undervisning på et viderekomment nivå, vise stort engasjement og være glade i å øve, for å være aktuelle for tilbudet.

I utgangspunktet er det de samme elevene som skal delta på alle instrumentklassene/samspillet gjennom et skoleår slik at elevene blir kjent med hverandre. Målsettingen er å utvikle et godt og samlende miljø blant elever som har lyst til å satse litt ekstra.

Instrumentklassene/samspillet organiseres på ulike måter. Denne organiseringen gjøres i samarbeid med NMH-lærer.

Under forutsetning av tilstrekkelig deltakelse, arrangeres instrumentklasser/samspill innenfor:

Piano, Akkordeon, Direksjon, Gitar, Fløyte, Saxofon, Klarinett, Trompet/kornett, Waldhorn, Grovmessing, Fiolin/Bratsj, Cello/Bass, Vokal, Folkemusikk, Slagverk og
Band-instrumenter innenfor genrene pop, rock og jazz.


Alder: 12- 19 år, dispensasjon for alder kan gis.
Kostnad: Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted.
Oppstart: Høsten 2024. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH-lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Det legges opp til timer ca. to ganger pr. semester, på NMH eller i en av kulturskolene/videregående skolene, etter avtale mellom lærerne som er involvert. Det er et ønske at elevenes lærere er til stede på de fleste timene.

Det blir ikke arrangert prøvespill til dette tilbudet. Hver skole/lærer har selv ansvaret for å velge ut elev/elever som de mener er kvalifiserte til å ha glede av dette tilbudet.

Ved spørsmål, ta kontakt med: kari.solheim@as.kommune.no

Frist for påmelding var 1. mai 2024