Seminar om musikkmetodikk

20.12.2022

UngMusikk og Norges musikkhøgskole (NMH) inviterer piano- og orgelpedagoger til seminar om musikkmetodikk med Bjørn Vidar Ulvedalen.

Tema: Innføring i pedagogiske nøkler som er relevante for alle som underviser, som for eksempel:
- VAK-modellen: Visuell, auditiv eller kinestetiskImprovisasjon?
- Music mind games
- Undervisningspsykologi
- Undervisningspsykologi

Tidspunkt: fredag 27. januar kl. 9.30-14.00
Sted: Sandvoldsalen, Norges musikkhøgskole

Påmeldingsfrist: mandag 23.januar.

Seminaret i musikkmetodikk er et tilbud for lærere som underviser i skoler som er med i Ung Musikk. Det er gratis å delta. UngMusikk dekker ikke reise. Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Seminaret støttes av Sparebankstiftelsen.

Litt om Bjørn Vidar Ulvedalen

Bjørn Vidar Ulvedalen er en pådriver som lærer og forfatter og har utgitt en rekke bøker og materiell for organister i alle aldre. Sist ute er Burgmüllers etyder for orgel.

De siste fire årene Ulvedalen jobbet som lærer i orgel, brukspiano og metodikk i Sverige, og nå som organist i den svenska kyrkan. På dette seminaret vil han presentere sine læremetoder og dele sine tanker og erfaringer.

LÆRER OG FORFATTER: Bjørn Vidar Ulvedalen i orgelundervisning.
Foto: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/premiere-orgelskolen/