Kurs i gehørmetodikk for alle instrumentallærere i kulturskolen

03.03.2023

Aktiviserende og morsomt kurs i gehørmetodikk for alle instrumentallærere i kulturskolen. For en litt mer gehørbasert spilletime! 

Ønsker du å hjelpe elevene dine til å lytte mer aktivt? Vil du lære dem å høre og forstå musikkens bestanddeler (f.eks. form, taktart, melodiske strukturer og akkorder) uten at det tar for lang tid? Vil du trene dem i å spille på «øret», og gjøre dem litt friere og mer selvstendige på instrumentet sitt?

Her lærer du aktiviteter som du enkelt kan supplere undervisningen din med, og du får metodiske tips til å integrere gehør og musikkteori på en praktisk og instrument-nær måte i undervisningen.

Kursholder Ragnhild Briseid er gehørpedagog og klaverpedagog, utdannet fra NMH og universitetet i Tromsø. Hun har flere års erfaring med å undervise i gehørtrening og hørelære i videregående skole og ved høyere musikkutdanninger. Hun holder gehør/teori-kurs for kor og instrumentalpedagoger, og jobber til daglig som klaverpedagog ved Asker kulturskole.


Påmelding

Kurset tilbys lærere som underviser i skoler som er med i Ung Musikk. Det er gratis å delta. UngMusikk dekker ikke reise. Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Påmeldingsfrist: 14. april

Pianister: 28. april: Teorikurs for pianister på NMH, rom 04019, kl. 9-15
Sted: Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, 0363 Oslo


Andre instrumentalister: 5. mai: Teorikurs for instrumentalister (ikke pianister) i Asker kulturskole, Snekkersalen kl. 10-15
Sted: Asker kulturskole, Askerveien 19, 1384 Asker