Gehør- og teorikurs for sanglærere

02.11.2022

Ønsker du å lære elevene dine å lytte mer aktivt når de synger? Vil du lære dem musikkteori og prima vista sang, men vet ikke helt hvordan? Kanskje du også trenger å friske opp dine egne ferdigheter? Bli med på et morsomt og praksisnært kurs!


Påmeldingsfrist 10. desember.

På kurset lærer du øvelser og metoder du kan bruke i undervisningen din fra dag én.
Du lærer:
- Små øvelser for å aktivisere elevenes ører i sangtimen.
- Hvordan du kan lære elevene dine noter og å synge prima vista
- At sangaktiviteter er det beste utgangspunktet for å lære musikkteori (og hvordan!)
- Metoder for å lære elevene å oppfatte tonehøyde, skalatrinn, rytme og samklang.

Tid og sted
Kurset holdes på Norges Musikkhøgskole 27.- 29. januar 2023.

Fredag 27. januar kl. 09.00 - 16.45 (Rom 01012)
Lørdag 28. januar kl. 10.00 - 16.00 (Rom 04019)
Søndag 29. januar kl. 11.00 - 15.30 (Rom 04019)

Kurset er et tilbud for lærere som underviser på skoler som er med i Ung Musikk. Det er gratis å delta. UngMusikk dekker ikke reise. Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla prinsippet som gjelder.  

Kursholder Ragnhild Briseid
Kursholder Ragnhild Briseid

Kursholder Ragnhild Briseid er gehørpedagog og klaverpedagog, utdannet fra NMH og universitetet i Tromsø. Hun har flere års erfaring med å undervise i gehørtrening og hørelære i videregående skole og ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner. Hun holder gehør/teori-kurs for kor og instrumentalpedagoger, og jobber til daglig som klaverpedagog ved Asker kulturskole.

Dette er et strålende kurs som alle sangpedagoger bør få med seg! Innholdsrikt og nyttig og gir gode verktøy og metoder som du lett kan bake inn i undervisningen din. Ragnhild har faglig tyngde, inspirerer, og får teori til å bli enkelt og spennende! 

- Trude Helen Binderø, sanger og sangpedagog