Hva skjer i UngMusikk


Hva skjer i UngMusikk 

Denne siden er laget hovedsakelig for lærere i UngMusikk. Her legger vi jevnlig ut oppdatert informasjon over alle aktivitetene i UngMusikk. Du kan velge om du vil går inn og se på en samlet oversikt over alle regioner og sentralt, eller bare velge deg ut én av regionene.   

Alle regioner og sentralt
Region Buskerud
Region Follo
Region Romerike
Region Vest 
Region Øst