Workshop for de yngste orgelspillerne

30.10.2023


Send mail til kari.solheim@as.kommune.no med navn og alder på eleven som ønsker å delta, samt hvor lenge eleven har spilt. 

Påmeldingsfrist: 18. november