Velkommen til digitalt prøvespill til UngMusikk/Talent 

20.01.2021
Fra opptaket i 2020. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra opptaket i 2020. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (Musikk Dans Drama) i Viken.

Fordypningsprogrammet UngMusikk/Talent er et ekstra tilbud til UngMusikk sine mest talentfulle elever. Elever som er aktuelle for tilbudet må vise stort engasjement, være glade i å øve, ha et høyt musikalsk og teknisk nivå - og vilje og ønske om å legge inn en høy, målrettet arbeidsinnsats på instrumentet i studieåret.

I dette tilbudet samarbeider instrumentallærerne i de ulike skolene og NMH lærere om undervisningen gjennom et studieår. Elevene kommer normalt til NMH sammen med sin instrumentallærer som er til stede på elevens timer. Undervisningen kan, etter avtale, også gis lokalt.

Saken fortsetter under bildet

For å være med i programmet gjelder følgende:

Foto: knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: knut Werner Lindeberg Alsén

Alder: 14 -19 år, dispensasjon for alder kan gis.

Kostnad: Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted.

Oppstart: Høsten 2021. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Elevene får tilbud om 8 timer (60 min.) undervisning pr.skoleår, på NMH eller i en av kulturskolene/videregående skolene, etter avtale mellom lærerne som er involvert.

Det er et ønske at elevens lærere er til stede på de fleste av timene.

Aktuelle instrumenter: Alle

Frister:
15. mars er frist for å melde på elever til prøvespill og elever som allerede går i programmet og som ønsker å være med videre. Dette gjøres av elevens lærer. Påmeldingen sendes til: kari.solheim@as.kommune.no.

5. april er frist for å sende inn motivasjonsbrev og innspilling fra søker og anbefalingsbrev fra lærer. Det er læreren som er ansvarlig for å sende dette inn til: bjørg.j.bjontegaard@nmh.no


Gjennomføringen av prøvespillet:

På grunn av den pågående koronasituasjonen, vil vi også i 2021 arrangere dette prøvespillet digitalt. Det vil si at de påmeldte selv må ta ansvaret for å sende inn et opptak av eget spill. Dette gjøres i samarbeid med lærer.

Det er svært viktig at dere følger den bruksanvisningen som følger nedenfor, ikke minst når det gjelder merking av filene med navn og innhold.

Trinn 1 - foregår antagelig hjemme hos eleven, dvs. at eleven sender opptaket i egen melding hjemmefra. NB: Det betyr at dere, som lærere, må sende informasjonen om trinn 1 til eleven.

Trinn 2 - sendes fra lærer - her har lærer et ansvar for at vedleggene kommer samlet. Fint om vedleggene merkes med elevens navn.

Oppstart:
Høsten 2021. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Elever som er med i programmet i 2020/2021
For elever som ble tatt opp i 2020-2021 hadde vi nettbasert opptaksprøve der elevene sendte inn lydfiler. På grunn av opptakssituasjonen ble disse elevene tatt opp for ett år. For elever som ønsker å fortsette i programmet i 2021-2022, vil deltakelse på konserten på Sentralen 9. mai og uttalelse fra lærer være avgjørende for fortsatt å kunne være med i dette programmet.

Konserten vil da fungere som en slags opptaksprøve. Elevene vil i tillegg bli bedt om å melde sin interesse for å fortsette og fylle ut et motivasjonsbrev for videre deltakelse før konserten 9. mai.

Spørsmål om tilbudet kan rettes til: Kari.solheim@as.kommune.no