Utlysning av prosjektmidler

07.01.2022

UngMusikk utlyser 2 prosjekttyper hvor formålet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler og/eller videregående skoler og folkehøgskoler på tvers av kommunegrenser. 

Alle kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler som er med i UngMusikk kan søke om støtte til prosjekter i egen region og på tvers av regioner

Prosjektmidler: Små prosjekter - raske midler (kr 15.000)

Alle kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler som er med i UngMusikk kan søke om støtte til prosjekter i egen region og på tvers av regioner.

Søknaden bør vise til samarbeid mellom kulturskoler og/eller videregående skoler og folkehøgskoler på tvers av kommunegrenser. Prosjektet som beskrives kan være kortvarig, f.eks. en dag eller en helg. Behovet for ekstern støtte må synliggjøres i prosjektbeskrivelsen. Søknaden må gi en beskrivelse av deltakergruppen med forventet antall deltakere og inneholde et detaljert budsjett. Det er mulig å søke om inntil kr 15 000. 

Løpende søknadsfrist hele 2022

Større lokale/regionale prosjektmidler (kr 50.000) 

Alle kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler som er med i UngMusikk kan søke om støtte til prosjekter i egen region og på tvers av regioner. Søknaden bør vise til samarbeid mellom kulturskoler og/eller videregående skoler og folkehøgskoler på tvers av kommunegrenser. Prosjektet som beskrives bør være nyskapende og utviklende for deltakerne. Søknaden må ha en tydelig fremdriftsplan og en beskrivelse av deltakergruppen med forventet antall deltakere. Søknaden må inneholde et detaljert budsjett for å kunne komme i betraktning. Det er mulig å søke om inntil kr 50 000. 

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober