UngSymfoniØst

07.12.2023

Orkesteret består av unge musikanter fra kulturskolene, musikklinjene ved de videregående skolene og skolekorps i Østfold. Orkesteret samarbeider også med TUP, talentutviklingsprogrammet på Norges musikkhøgskole ved at elever i TUP- programmet bla bidrar som gruppeledere.

Lærerne ved kulturskolene bidrar også stort inn både som pedagoger og utøvende for å støtte ungdommene. Samarbeidet på tvers er med på å bygge et godt miljø og samhandling mellom alle deltakerne.