Stor aktivitet i Asker kulturskole våren -23

07.09.2023
Bilde fra elevforestillingen High School Musical i Asker kulturhus våren -23
Bilde fra elevforestillingen High School Musical i Asker kulturhus våren -23

Elever og lærere i Asker har ikke ligget på latsiden dette vårsemesteret! Sjelden har det vært større aktivitet som har inkludert så mange musikanter. Her kan du lese litt om noe av det som har skjedd i Asker kulturskole våren -23.

Seminardag for strykerelever

Lørdag 18.mars samlet 81 elever pluss lærere fra Asker og Lier kulturskole seg i Østenstad kirke for strykerseminar.

Musica Sinfonietta, Asker kulturskoles orkestertilbud, fungerte som baseorkester, hvor alle elevene til sammen dannet et stort felles orkester. Det hele ble ledet av fiolinlærer Vladimir Styoanov. Dagen endte i en konsert, som inneholdt både solo-, ensemble- og orkesterinnslag.

Stor gevinst for alle medvirkende å få oppleve samspill i så stort orkester, og positivt for miljøet å samarbeide på tvers av kommunene. Håpet er at dette prosjektet kan gjentas i fremtiden. 


Marimbagrupper fra Zimbabwe

Renate Alsing leder marimbagruppene ved både Asker- og Bærum kulturskole, og denne våren fikk de en spesiell henvendelse; 3 marimbagrupper fra Zimbabwe skulle på tur til Europa i april, og lurte på om de kunne avlegge Norge et besøk. 

Dette ble svært godt mottatt, og planleggingen satte i gang. I løpet av tre hele dager holdt marimbagruppene skolekonserter ved Løkeberg skole og Steinerskolen, felleskonsert med kulturskolenes marimbagrupper på Vøyenenga skole, og jamsession på Kunnskapssenteret. I tillegg fikk de overvære oppsetningen av High School Musikal i Asker. 

Mye logistikk rundt frakt av marimbaer og elever, samt organisering av fellesmåltider ble godt løst, etter felles innsats fra både foreldre og elever. Dette ble et svært vellykket besøk og en minnerik opplevelse for barna.


Det store gitarløftet

Den franske gitaristen og komponisten Benoit Albert sto i fokus da gitarseksjonene ved Asker kulturskole og Rud videregående skole samlet til felles konserter og seminar i april/mai. 

Elevene, sammen med lærerne Randall Avers (Asker) og Åsmund Stener Olsen (Rud), forberedte verker utelukkende av komponisten, og gjennomførte en egen øveseksjon og konsert med verket «De fire årstider». 

Et par uker senere fikk de besøk av hovedpersonen selv, som holdt seminar for alle deltakende. Dette resulterte i konsert i Teglen kirke, hvor Benoit Albert medvirket, til stor inspirasjon og glede.


High School Musical

Asker har tradisjon for store elevforestillinger, og denne våren leverte de nok en gang på topp. Rundt 80 elever i alderen 13 – 19 år deltok i sceneversjonen av den kjente filmmusikalen, og spilte fire forestillinger i Asker kulturhus helgen 21. – 23. april. 

Skuespillere, dansere, storband og sangere opptrådte på scenen, kunstelevene hadde egen utstilling i foajeen. Særlig storbandet imponerte, med spesialarrangementer laget for besetningen. Disse inneholdt metriske modulasjoner, tempo- og stilartskifter, og bandet låt bunnsolid. Hele ensemblet på scenen fremstod trygt og profesjonelt, og inneholdt mange gode enkeltprestasjoner blant skuespillerne. 

Den utsendte UngMusikk-representanten tok seg selv i å underveis glemme at han var på en kulturskoleforestilling, noe som vitner om høy kvalitet. 

Gratulerer med fremragende show!


Bratsjdager

Bratsj er et såkalt «rødlistet» instrument, som innebærer at rekrutteringen har vært svak i mange år. Dette har Asker hatt fokus på, og er i dag en av kulturskolene med flest bratsjelever i landet. 

For å opprettholde dette, arrangerte de et bratsjseminar 06.-07. mai. Her deltok 42 bratsjelever i alle aldre, til og med tilreisende fra Vestre Sidre og Bergen. 

Elevene fikk undervisning av flere profesjonelle bratsjister, deriblant Pierre-Henri Xuereb fra Paris. Instrumentmaker Jacob von der Lippe holdt foredrag om bratsjbygging, til god mottagelse også fra foresatte. 

Seminaret inneholdt flere konserter, hvor elevene opptrådte i forskjellige konstellasjoner ulike steder i kommunen. 

Tilbakemeldingene var overveiende positive, og ønsket er å få til dette seminaret som en årlig satsning med hjelp fra UngMusikk.


Horndag

Hornist og ildsjel Cecilie Therese Nereng har i flere år arrangert en fellesdag for sine mange elever, hvor også andre hornlærer inviteres inn med sine elever. 

7. mai i år samlet hun over 60 hornister fra distriktet på Risenga i Asker, i alle aldre og alle ferdighetsnivåer. 

Gjennom året hadde de ulike elevene forberedt seg på spilletimene sine, slik at alle var klare til den store dagen. Hornistene ble satt sammen i ulike ensembler etter nivå, og samlet seg også til et stort ensemble til fellesnummeret. 

Dagen ble avsluttet med en felles konsert, hvor alt mellom barokk og rock ble fremført.


Til informasjon: 

Asker kulturskole har fått verdifull hjelp og midler også fra eksterne aktører for å kunne gjennomføre alle disse fine prosjektene. Disse ble ikke nevnt spesielt i omtalene her, men samarbeidet settes naturligvis stor pris på!