Prosjekt Mozarts Requiem ved Lillestrøm vgs. 

06.03.2024

Lillestrøm videregående skole har totalt 90 musikkelever, og har hatt en treårs rullering på årlige storprosjekter. Skoleåret 2023/2024 stod korprosjekt på planen. 

Vi ønsket et prosjekt der alle elevene sammen deltok i kor, og da trengte vi et orkester. Skolen har tidligere samarbeidet med Romerike symfoniorkester, så vi tok kontakt med orkesteret via dirigent Jan Ola Amundsen. I fellesskap kom vi fram til at koret ved Lillestrøm videregående skole skulle sette opp Mozarts Requiem sammen med Romerike symfoniorkester. Resultatet ble to konserter i Lillestrøm kirke ledet av skolekorets dirigent Anine Kruse.

Hovedmålet var å la elevene få oppleve musikken og fellesskapet ved å skape noe sammen, uavhengig av instrument, foretrukket sjanger og tidligere erfaring.

Gjennom prosjektet har elevene fått økt sin generelle musikkforståelse og opplevd hva dybdelæring virkelig betyr. Elevene har også jobbet med direksjon og fått karriereveiledning i praksis gjennom samtaler med tidligere elever som deltok som sangsolister og orkestermusikere.

Prosjektet ble gjennomført 11. februar -24 og ble støttet av UngMusikk