Nettverksdag med fokus på talentutvikling i Viken

15.04.2021

Onsdag 21. april arrangeres digital nettverksdag om det helhetlige løpet i talentutviklingsarbeidet. Arrangementet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og UngMusikk. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén


I løpet av dagen får du innsikt i hva UngMusikk arbeider med, både gjennom faglige presentasjoner og konserter og samtaler med elevene ved UngMusikk.  

I tillegg vil nevrolog og førsteamanuensis Are Brean ved Norges musikkhøgskole gi oss "svaret" på hva et talent er, med utgangspunkt i medisinfaglig forskning. Prorektor Morten Halle ved Norges musikkhøgskole vil belyse hvorfor UngMusikk er viktig for Norges musikkhøgskole.


Påmeldingsfrist er tirsdag 19. april (Gratis)
Påmelding: Nettverksdagen 2021

Lenke for å logge seg på møtet vil bli sendt ut dagen før.

 Viken fylkeskommune og UngMusikk inviterer til følgende program: 

Program 

Kl. 11.30 Velkommen
Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune Alexander Krohg Plur, hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune

Musikkinnslag med elever i UngMusikk

Kl. 11.45 Hva er et talent?
Are Brean, nevrolog, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og sjefsredaktør for Tidsskriftet Den norske legeforening

Kl. 12.30 Spørsmål og kommentarer til Are Breans foredrag

Kl. 13.00 Pause

Kl. 13.15 Musikkinnslag med elever i UngMusikk

Kl. 13.30 Presentasjon av UngMusikk
Vi ser på et helhetlig utdanningsløp knyttet til talentsamarbeidet, suksessfaktorer og utfordringer.
Alexander Krohg Plur, hovedansvarlig for UngMusikk og Kari Solheim, daglig leder for UngMusikk

Kl. 14.00 Talentprogrammet i UngMusikk - Samtaler med elever ved UngMusikk.