Musikkhilsen fra Jonathan Jansson

09.02.2021

Her kommer en musikkhilsen fra Jonathan Jansson, 14 år fra Kulturskolen i Ås. Jonathsn spiller Synneshallingen.