Messingkonsert med elever fra musikklinjen ved Rud VGS og Bærum kulturskole

30.11.2022

Elever ved musikklinjen ved Rud VGS og Bærum kulturskole hadde messingkonsert i Bryn kirke søndag 6. november.


Konserten har utgangspunkt i at messingseksjonen ved Rud VGS ville bidra til et bedre samarbeid mellom Rud videregående skole og Bærum kulturskole og søkte støtte fra Ung Musikk til et felles prosjekt i høst. Prosjektet har også som mål å bidra til å styrke messingmiljøet blant ungdommer i Bærum kommune.

Det var ca 50 publikummere til stede som fikk oppleve ungdommen spille, og det ble en vellykket konsert.

Det var ca 50 publikummere til stede som fikk oppleve ungdommen spille, og det ble en vellykket konsert.
Elevene virket gjensidig inspirert av hverandre og forberedte seg godt i forkant. Elevene satt også pris på å kunne få spille med orgel fra galleriet og det bidro godt til variasjonen på konserten. Det gjorde også vekslingen mellom soloinnslag og ensembler.