Velkommen til digitalt prøvespill til UngMusikk-talent 2022 

03.02.2022
Fra opptaket i 2020. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra opptaket i 2020. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (Musikk Dans Drama) i Viken.

Fordypningsprogrammet UngMusikk-talent er et ekstra tilbud til UngMusikk sine mest talentfulle elever. Elever som er aktuelle for tilbudet må vise stort engasjement, være glade i å øve, ha et høyt musikalsk og teknisk nivå - og vilje og ønske om å legge inn en høy, målrettet arbeidsinnsats på instrumentet i studieåret.

I dette programmet samarbeider instrumentallærerne i de ulike skolene og NMH-lærere om undervisningen gjennom et studieår. Det er dette samarbeidet som gjør tilbudet unikt i Norge. 

Saken fortsetter under bildet

For å være med i programmet gjelder følgende:

Foto: knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: knut Werner Lindeberg Alsén

Alder: 12 -19 år, dispensasjon for alder kan gis.

Kostnad: Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted.

Oppstart: Høsten 2022. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Elevene får tilbud om 8 timer (60 min.) undervisning pr.skoleår, på NMH eller i en av kulturskolene/videregående skolene, etter avtale mellom lærerne som er involvert.

Det er et ønske at elevens lærere er til stede på de fleste av timene.

Aktuelle instrumenter: Alle

Frister:
15. mars er frist for å melde på elever til prøvespill og elever som allerede går i programmet og som ønsker å være med videre. Dette gjøres av elevens lærer. Påmeldingen sendes til: kari.solheim@as.kommune.no.

5. april er frist for å sende inn motivasjonsbrev og innspilling fra søker og anbefalingsbrev fra lærer. Det er læreren som er ansvarlig for å sende dette inn til: bjørg.j.bjontegaard@nmh.no


Gjennomføringen av prøvespillet:

Det vil også i år bli arrangert digitalt prøvespill. Det vil si at de påmeldte selv må ta ansvaret for å sende inn et opptak av eget spill. Dette gjøres i samarbeid med lærer.

Det er svært viktig at dere følger den bruksanvisningen som følger nedenfor, ikke minst når det gjelder merking av filene med navn og innhold.

Trinn 1 - foregår antagelig hjemme hos eleven, dvs. at eleven sender opptaket i egen melding hjemmefra. NB: Det betyr at dere, som lærere, må sende informasjonen om trinn 1 til eleven.

Trinn 2 - sendes fra lærer - her har lærer et ansvar for at vedleggene kommer samlet. Fint om vedleggene merkes med elevens navn.

Oppstart:
Høsten 2022. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Elever som er med i programmet i 2021/2022
For elever som ble tatt opp i 2021-2022 hadde vi nettbasert opptaksprøve der elevene sendte inn lydfiler. På grunn av opptakssituasjonen ble disse elevene tatt opp for ett år. For elever som ønsker å fortsette i programmet i 2022-2023, vil deltakelse på konserten på NMH 24. april og uttalelse fra lærer være avgjørende for fortsatt å kunne være med i dette programmet.

Konserten vil da fungere som en slags opptaksprøve. Elevene vil i tillegg bli bedt om å melde sin interesse for å fortsette og fylle ut et motivasjonsbrev (innen 15. mars) for videre deltakelse før konserten 24. april. Les mer detaljer i invitasjonen (lenke under).   

Spørsmål om tilbudet kan rettes til: Kari.solheim@as.kommune.no