Julehilsen 2023

14.12.2023

UngMusikk kan se tilbake på et år med et stort antall aktiviteter og prosjekter.

Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole, deltakende kommuner og alle våre øvrige samarbeidspartnere har gjort det mulig å iverksette - og gjennomføre tiltak og prosjekter som ikke hadde vært mulig uten et utstrakt samarbeid.

Fra 2024 går vi inn i en ny periode der vi håper at de tre nye fylkeskommunene vil satse videre på samarbeidet som nå er så godt etablert. I skrivende stund er det politiske vedtaket enda ikke gjort, men alle dagens deltakere jobber aktivt opp mot sine fylker.

UngMusikk støttet rundt 100 prosjekter av ulik størrelse i 2023.

Av store prosjekter som enten omfatter alle deltakere i UngMusikk eller flyttes rundt mellom regionene, kan vi nevne:

 • OperaUng som hadde konsert på scene 2 på Den Norske Opera og Ballett i november. Ringerike videregående skole var deltakende skole denne gangen. Kirkeparken videregående skole og Lillestrøm videregående skole er invitert med på neste OperaUng- prosjekt som starter høsten 24.
 • Vi kan også nevne orkesterprosjektene:
 • UngSymfoniØst - et helt nytt orkester i Østfold
 • ROMUS på Romerike
 • Kolben Ung Filharmoni i Follo.

Alle disse prosjektene omfatter et stort antall elever i ulike aldersgrupper.

I tillegg til disse store sentrale aktivitetene, har aktivitetsnivået i regionene være meget høyt. Aktive koordinatorer har bidratt til at regionene har kunnet oppleve et tett og omfattende samarbeid med UngMusikk gjennom en rekke innvilgede søknader på prosjektmidler til tiltak innenfor alle sjangere og for alle aldersgrupper og utøvernivåer.

UngMusikk har også i 2023 hatt et tett samarbeid med Norges musikkhøgskole. NMH er vår mest sentrale faglige samarbeidspartner. Nærmere 50 talentelever og 120 mesterklasseelever har fått undervisning av lærere på Norges musikkhøgskole i Musikkhøgskolens lokaler. Besøk på NMH er en stor inspirasjon for både elever og lærere.

UngMusikk er et samarbeidstiltak.

En stor takk til alle som har bidratt:

 • Norges musikkhøgskole: Vår viktigste faglige samarbeidspartner.
 • Viken fylkeskommune: Vår verdifulle, største økonomiske bidragsyter gjennom en fast, årlig bevilgning
 • Alle deltakende kommuner: Som bidrar både økonomisk og faglig
 • SparebankstiftelsenDNB: Som har gitt oss støtte til flere av våre prosjekter
 • Ledere og lærere i kulturskoler, videregående skoler og på NMH: For deres engasjement og entusiasme
 • Alle elevene: Som er hovedgrunnen til at vi alle står sammen om UngMusikk

Med ønske om en riktig god jul og et fredfylt år til dere alle!

Hilsen alle oss i UngMusikk