Julehilsen 2020

22.12.2020

Kjære dere!

Det er jul og vi som arbeider med de unge musikantene i UngMusikk kan se tilbake på et år som ble veldig annerledes enn vi hadde tenkt.

Koronaepidemien satte en brå stopper for det meste av vår aktivitet fra mars til august i denne perioden. Mange spennende og gode prosjekter ble utsatt, men vi hadde et håp om at når høsten kom, ville alt bli bra igjen.

Høsten kom og vi startet opp igjen med mange aktiviteter og et godt håp om at dette ville fortsette. Dessverre måtte vi i slutten av oktober igjen melde fra om at høstens planlagte aktiviteter måtte utsettes.

Nå er det jul og vi har et håp om at når våren kommer, kan vi begynne å se fremover igjen. Til tross for dette, kan vi rapportere om følgende:

Frem til mars måned og fra august frem til november, kan vi se tilbake på flere vellykkede konserter og seminarer. På Romerike har trompetistene hatt besøk av Tine Thing Helset og Elin Kurverud. I Østfold holdt Are Sandbakken seminar for bratsjister, i Vestregionen holdt Frøydis Ree Wekre foredrag for fordypningselevene som handlet om øving og i Follo holdt trioen Østerlide konsert og seminar for folkemusikk- og rytmiskinteresserte elever. Dette er bare et lite innblikk i de aktivitetene vi rakk å gjennomføre for våre elever i UngMusikk dette året

En gledelig nyhet er at Moss, Sarpsborg, Kongsberg og Fredrikstad nå er faste medlemmer i UngMusikk og Indre Østfold er kommet med som pilotkommune fra 1. august. Fra høsten 2021 kommer Lier kommune også med som fast medlem i UngMusikk. Vi ser frem til samarbeidet med nye kommuner.

Vi ønsker Marianne Aarum velkommen som UngMusikk koordinator i Østfold. Hun starter opp 1. januar.

Denne høsten har UngMusikk, sammen med Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd, hatt ansvaret for planlegging av Musikkpedagogdagen i januar 2021. Dette blir en nettbasert fagdag for musikkpedagoger med fokus på fordypning.

Vår Festdag 7. juni 2020 som ble utsatt til 30. mai 2021, er igjen blitt utsatt. Den arrangeres nå som en UngMusikk festival. Det planlegges ulike arrangementer i hver region fra mars til juni. Noen av konsertene vil bli filmet og en UngMusikk film vil bli presentert til høsten.

Samarbeidet med Norges musikkhøgskole kan ikke roses nok. Til tross for strenge restriksjoner hele høsten, tillot NMH oss å ha mesterklasse, talentundervisingen og andre seminarer på musikkhøgskolen helt til de måtte stenge ned all undervisning. De behandlet oss på samme måte som sine egne studenter.

Vi vil også takke lærerne i kulturskoler, videregående skoler og på NMH for at dere finner gode løsninger for undervisningen når mulighet for fysisk tilstedeværelse stopper opp.

Til slutt vil vi takke Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole og alle deltakende kommuner for at dere legger så godt til rette for at vi i UngMusikk kan videreutvikle dette samarbeidet.

Med ønske om en riktig god jul og et fredfylt år!

Hilsen alle oss i UngMusikk

Alexander, Bjørg og Kari