Høstens mesterklasser

30.10.2019

Vi i UngMusikker godt i gang med høstens mesterklasser. Innenfor alle instrumentgrupper får elever fra 14 årsalderen tilbud gjennom sin lærer til å delta på mesterklasser. Dette er et populært tilbud for våre musikanter i UngMusikk.

Disse mesterklassene er et samarbeid mellom lærere ved kulturskolene, de videregående skolene og Norges musikkhøgskole.

Lørdag 19. oktober møttes 10 fløytister til mesterklasse på Norges musikkhøgskole.

Dagen ble ledet av Anne Karine Hauge som sammen med lærere fra kulturskolene og videregående skoler ga musikantene ny inspirasjon.