Follo fordypning i samarbeid med TUP

23.03.2018

25. januar - 14. april 

25. januar - 14. april Workshop ledet av Bente Leiknes Thorsen Norges musikkhøgskole (Gjennomført)

25.1. kl. 9-13. Forberedelsesmøte med Bente Leiknes Thorsen (for involverte lærere)
27.01. 2018 - samlinger
17.03. 2018 - samling
14.04. 2018 - samling og konsert