Fire konserter med våre musikanter i UngMusikk - talent søndag 23. april

28.03.2023

I løpet av dagen vil dere få høre talentfull ungdom fra hele Viken som solister og som kammermusikere.

Musikken som vil bli presentert på konsertene spenner over de fleste epoker og sjangre.

Ungdommene i UngMusikk- talent har gjennom dette skoleåret hatt spilletimer med lærere tilknyttet Norges musikkhøgskole i tillegg til spilletimer med lokal lærer. Det har også vært arrangert felles samlinger for musikantene. På disse samlingene har elevene lyttet til hverandres spill, gitt hverandre tilbakemeldinger under veiledning av NMH lærer og vært aktive i prosesser som har bidratt til større bevissthet rundt eget spill.

Det vil bli holdt fire konserter: kl. 11.30, kl. 14.00, kl. 16.00 og kl. 18.30.

Velkommen til konsert søndag 23.april i Kolben kulturhus, Nordre Follo.