Alexander Krohg Plur fikk Vikens Fylkeskulturpris!

24.11.2022

Alexander Krohg Plur vant Viken fylkeskommunes Fylkeskulturpris for 2021

Juryens begrunnelse

«Alexander er i dag kultursjef i Ås kommune, og har vært en bauta i kultur- og kulturskolenorge i om lag tretti år! Han har vært med på å drive frem flere positive endringer i kulturskolene og har vært en drivkraft i utviklingen av den moderne kulturskolen. Han har også tatt initiativ til de Viken-baserte tiltakene UngMusikk, UngKunst, samt prosjektene OperaUng, Med Munch som mentor og en rekke andre prosjekter og tiltak.

Han har vært engasjert som leder i en rekke organisasjoner, foreninger o.l. i norsk musikkliv, som Musikk i skolen, Musikk og ungdom, Rytmisk musikkforum, Nordisk union for musikkutdannere, Norsk musikkpedagogisk union, Norsk skoleorkesterforbund med mer. Alexander har vært svært engasjert som leder, dirigent og utøver i korps og orkester i fylket.

De fleste som har tilknytning til kulturskolene i Norge, vet veldig godt hvem Alexander er fordi han har vært en inspirator og foregangsfigur for svært mange mennesker og instituasjoner»

FYLKESKULTURPRIS 2021: Alexander Krohg Plur (nummer to fra venstre) mottok kulturprisen på fylkestinget 24. november. Her sammen med fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik, fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristensen. Foto: Ingvild Åsgård, Viken fylkeskommune