UngMusikk ekspanderer

04.12.2019

Talentutviklingsprogrammet som tidligere var kjent som Follopiloten er nå i sterk vekst, noe som betyr at enda flere musikkelever og -pedagoger får mulighet til å involveres.

Tekst Marit Jordanger / Akershus fylkeskommune 

UngMusikk (UM) startet under navnet Follopiloten i 2011, og har utviklet seg i så positiv retning at kulturminister Trine Skei Grande i september 2019 sa at: -Kulturskolen i Ås legger malen for talentutvikling og et kulturtilbud til barn og unge.

Suksessen brer om seg
-Akershus fylkeskommune er svært fornøyd med det grundige og innovative arbeidet som gjøres i UM, sier spesialrådgiver i seksjon for kultur, Øivind Nordal.

-Dette er et godt eksempel på hvordan samarbeid og nettverk kan løfte og berike de involverte. Alle kommunene som deltar i UM har et politisk vedtak bak seg, og dette gir prosjektet en sterk legitimitet.

Alexander Krohg Plur, daværende kulturskolerektor i Ås, og Eirik Birkeland, daværende rektor ved Norges musikkhøgskole, dro i gang Follopilot-prosjektet i 2011. Siden da er modellen utviklet og utvidet jevnt og trutt. Fra høsten 2019 har Bærum, Asker og Nittedal kommet med i UM, og fra 1.1.20 kommer Lillestrøm, Ullensaker og Lørenskog også med.

Moss, fredrikstad, Sarpsborg og Kongsberg er inne som pilotkommuner fra høsten 2019.

-Det er viktig for oss at det er så stor interesse fra kommunene når vi nå går inn i Viken. Da kan vi bygge UngMusikk videre i en enda større sammenheng, sier Plur.