Pilotsamarbeid med vinneroppskrift

02.12.2019

 fire år har kulturskolene i Follo samarbeidet med Musikkhøgskolen om talentutvikling og studentpraksis. Nå utvides prosjektet, og alle skal med.

"Vi ønsket å satse strategisk på talentutvikling. Follo-piloten var ideell å bygge videre på, fordi den identifiserer talentene tidlig og kobler dem sammen med pedagoger på toppnivå. Det gir talentene de arenaene og det løftet de trenger". 

 Fylkesordfører Anette SolliSolli.

Tekst: Ingvild Amdal Myklebust (Musikkultur)

En tung groove bølger seg ut av konsertsalen på Ski videregående skole. Ni ungdommer fra 12 til 18 år har møtt opp til workshop i jazzimprovisasjon, og jobber seg gjennom en dagfersk låt av workshopled-er Gunnar Halle. Det kan ligne en helt vanlig skoletime på musikklinja. Det er det ikke. Gunnar og de yngste utøverne hører hjemme på kulturskolen i Ski, og er bare på besøk. Workshopen er et første samarbeid mellom de to musikkopplæringsinstitusjonene, etter at Ski videregående er blitt en del av den såkalte Follo-piloten. 

Piloten har så langt vært et fireårig samarbeid mellom kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH), med fokus på talentutvikling, praksisordninger for studenter og samproduksjoner over kommunegrenser og forvaltningsnivå. Nå er musikk, dans og drama på videregående og folkehøgskoler innlemmet i piloten, etter at Akershus fylkeskommune vedtok et fast årlig driftstilskudd på to millioner kroner. Et premiss er at alle kulturskoler i Akershus fylke inviteres med - ikke bare de som drives av kommunene i Follo-regionen, på østsiden av Oslofjorden.