Mesterklasse

12.12.2018

UngMusikk samarbeider med Norges musikkhøgskole om å gi interesserte elever fra ca 14 år tilbud om mesterklasseundervisning. Dette tilbudet tilbys til alle instrumentgrupper og til alle sjangre.

Musikanter fra Follo og deres lærere samarbeider med lærere fra Norges musikkhøgskole og det er stor mesterklasseaktivitet hele året.

Her vises en bildeserie fra mesterklassen til messingblåserne i høst laget av Rune Sundbø, trombonelærer i Frogn.

Sverre Riise, er nyansatt trombonelærer på Norges musikkhøgskole og er den som har hovedansvaret for mesterklasseundervisningen for messingen dette året.