Siste nytt


Kurs for elever

På Vinterakademiet får deltakerne undervisning i korsang, hørelære, rytmer, teori og dans, samt individuelle sangtimer og opptreden på huskonsert. Kurset er gratis for medlemmer av UngMusikk.


I serien av årlige dirigentkonferanser inviteres det denne gang til en møteplass som ikke bare henvender seg til dirigenter av alle slag, men til alle i det klassiske musikkfeltet som er opptatt av spørsmål om tradisjon og fornyelse i repertoar, framføring og formidling, og om inkludering og mangfold.


Kurs for lærere

UngMusikk og Norges musikkhøgskole (NMH) inviterer piano- og orgelpedagoger til seminar om musikkmetodikk med Bjørn Vidar Ulvedalen.

Ønsker du å lære elevene dine å lytte mer aktivt når de synger? Vil du lære dem musikkteori og prima vista sang, men vet ikke helt hvordan? Kanskje du også trenger å friske opp dine egne ferdigheter? Bli med på et morsomt og praksisnært kurs!


UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.

UngMusikk

Besøksadresse
Skoleveien 7, 1430 Ås

Leder
Kari Solheim

Telefonnummer
Telefon: 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no

Hva skjer!