Instrumentklasser/ samspill

Instrumentklasser/ samspill i samarbeid med Norges musikkhøgskole skoleåret 2023-2024. 

NMH ønsker gjennom et samarbeid mellom lærere i deltakende kulturskoler i UngMusikk og videregående skoler (MDD) i Viken, å gi interesserte og ivrige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrument.


Konserter

Workshop/seminar

Lørdag 4.februar møttes Østfold strykekvartett og strykeelever fra Sarpsborg, Moss og Vestby til seminar på Sarpsborg kulturskole med musikk av Haydn, Grieg og Bartok.

Aktuelt fra Ung Musikk


UngMusikk er et samarbeidd mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.
Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen.

UngMusikk

Besøksadresse
Bankveien 1, 1430 Ås

Leder
Kari Solheim

Telefonnummer
Telefon: 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no