UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Akershus fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Akershus. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. 

Look to Kulturskolen i Ås 

Foto: UngMUsikk
Foto: UngMUsikk

Under sitt besøk i Ås på mandag sa Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hun håper arbeidet til Kulturskolen i Ås vil legge malen for arbeidet med den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som Regjeringen jobber med. 

Det hun siktet til var samarbeidsprosjekt UngMusikk - den såkalte Follomodellen - som ble født og videreutviklet av Alexander Krohg Plur, tidligere rektor for Kulturskolen i Ås, nå virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune. Plur vil fortsette å være hovedansvarlig for UngMusikk også i sin nye stilling. 

Prosjektleder for UngMusikk (tidligere Follopiloten) er Kari Solheim. UngMusikk som altså ledes fra Ås, er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Akershus fylkeskommune og musikkutdanningen i kommunene i Akershus. 

Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk.Det hører med til historien at Solveig Schytz (V) fra Ås har vært en viktig person for å skaffe fylkeskommunale midler slik at UngMusikk har gått fra å være et prosjekt til å bli et permanent tiltak. - Jeg vil ha denne modellen som en del av kulturpolitikken for hele Viken, sa Schytz til Ås Avis. 

https://www.aasavis.no/nyheter/kultur/musikk/kulturministeren-besokte-as-jeg-haper-at-vi-kan-ta-as-modellen-ut-i-hele-landet/s/5-2-369776?access=granted

Det er bare å ta av seg hatten, reise seg og applaudere for at Kulturskolen i Ås, via sin rektor har utviklet en idé som i dag kan bli en forbildemodell for både Viken og resten av landet. 

UngMusikk viser også hvor viktig det er at Ås har dyktige politikere på fylkestinget, som engasjerer seg også i lokale prosjekter og sikrer viktige rammebetingelser til slike gode initiativ. I dette tilfellet handler det om kulturarbeid for barn og ungdom. 

Takk Alexander og Solveig! 


Andre arrangementer

 

Konserter 

"De nordiske samspilldagene", er et samarbeid mellom fem nordiske kommuner/regioner og deres kulturskoler. Den 2.-4. mai møttes 100 musikanter fra Follo og 75 tilreisende musikanter fordelt fra musikkskolene Faaborg/Midtfyn fra Danmark, Klaksvik på Færøyene, og Tanum musikkskola i Sverige.

Workshop/seminar

Vet du hvordan en grisofon låter? Er du heldig finner du ut av det 2.-4 mai! Dette blir veldig gøy😊🐷🐷🐷

Helgen 3.-5. mars kommer Glowmusic til Frogn. På dette seminaret inviteres slagverkere i alle aldre til et 3 dagers seminar. Kulturskolen i Frogn er arrangører og ønsker påmeldinger fra alle kulturskoler og de videregående skolene i Akershus.

UngMusikk er et samarbeid 

mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningen i kommuner i Akershus.

Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.

UngMusikk

Besøksadresse
Bankveien 1, 1430 Ås

Leder
Kari Solheim

Telefonnummer
Telefon: 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no