UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Viken fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. 


Andre arrangementer

 

Konserter 

Workshop/seminar

Sist lørdag var unge organister fra Fredrikstad, Ås og Kongsberg samlet til seminar i Glemmen kirke i Fredrikstad. Dette var oppstarten til en satsing: Orgel på tvers i Viken som UngMusikk har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til.

Helgen var det Dj-kurs i Vestby kulturskole. Dette var et oppfølgingskurs med Elisabeth Larsen fra Oh Mama Crew.

10. oktober ble Schwungkorps-seminaret under ledelse av Rune Sundbø arrangert i Drøbak.

UngMusikk er et samarbeidd mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.

UngMusikk

Besøksadresse
Bankveien 1, 1430 Ås

Leder
Kari Solheim

Telefonnummer
Telefon: 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no