Velkommen til Folloregionens festdag i NMBU-parken og Ås kirke søndag den 22.mai 2022

Fra Festdagen 2018. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra Festdagen 2018. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Vårens store hendelse! UngMusikk inviterer til Folloregionens festdag i NMBU-parken og Ås kirke søndag 22.mai 2022. Elever og lærere fra alle kulturskoler i hele Follo deltar, i tillegg til Ås internasjonale kultursenter og Teater krummelanke v/Hanne Dahle. Ås landbrukslag har med høner, geiter og sauer. Festdagen passer svært godt for familier. Alle arrangementer er gratis.

Andre arrangementer

 

Konserter 

UngMusikk inviterer til Folloregionens festdag i NMBU-parken og Ås kirke søndag 22.mai 2022. Elever og lærere fra alle kulturskoler i hele Follo deltar, i tillegg til Ås internasjonale kultursenter og Teater krummelanke v/Hanne Dahle. Ås landbrukslag har med høner, geiter og sauer. Festdagen passer svært godt for familier. Alle arrangementer er...

Tirsdag 29. mars samles elever fra Greåker videregående skole og Ski videregående skole til felles operakonsert på Scene 2 i Den norske opera. «Operakorsangere for en kveld» et samarbeid mellom Opera Østfold, Oscarsborgoperaen og UngMusikk.

Den klassiske gitarens dag på Ål kulturhus blir en festdag for alle som liker gitarmusikk (altså alle). Gitarelever fra samtlige kulturskoler i Hallingdal danner et stort gitarorkester og det blir konsert i Sprang scene. I tillegg til gitarorkestret blir det konsert med Rebekka Plagge Rist-Larsen,

Workshop/seminar

Etter idè fra Astrid Nøkleby (trombonepedagog, Bærum kulturskole og Edvard Munch vgs.) tok Astrid i mars 2021 kontakt med Anders Brenli (trombonepedagog Rud, Ski og Lillestrøm vgs.) og sammen ble de enige om å satse på tromboneseminar med Katy Jones fra Hallè Orchestra i Manchester, England.

Tidligmusikkprosjekt med Øvre Eiker kulturskole, Kongsberg kulturskole og Norwegian Cornett & Sackbuts

Aktuelt fra UngMusikk 

Masterprosjektet til Marita Stortjønnli-Solvang analyserer undersøkelser fra tre instrumentalpedagogers fortellinger om endring av undervisningsmetode. Fortellingene går over et spenn fra notebasert undervisningsmetode til en gehørbasert undervisningsmetode.

UngMusikk er et samarbeidd mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale musikkutdanningen.

UngMusikk

Besøksadresse
Bankveien 1, 1430 Ås

Leder
Kari Solheim

Telefonnummer
Telefon: 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no