Look to Kulturskolen i Ås

23.09.2019

Under sitt besøk i Ås på mandag sa Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hun håper arbeidet til Kulturskolen i Ås vil legge malen for arbeidet med den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som Regjeringen jobber med.

Foto: UngMusikk
Foto: UngMusikk

Det hun siktet til var samarbeidsprosjekt UngMusikk - den såkalte Follomodellen - som ble født og videreutviklet av Alexander Krohg Plur, tidligere rektor for Kulturskolen i Ås, nå virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune. Plur vil fortsette å være hovedansvarlig for UngMusikk også i sin nye stilling.

Prosjektleder for UngMusikk (tidligere Follopiloten) er Kari Solheim. UngMusikk som altså ledes fra Ås, er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Akershus fylkeskommune og musikkutdanningen i kommunene i Akershus.

Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk.Det hører med til historien at Solveig Schytz (V) fra Ås har vært en viktig person for å skaffe fylkeskommunale midler slik at UngMusikk har gått fra å være et prosjekt til å bli et permanent tiltak. - Jeg vil ha denne modellen som en del av kulturpolitikken for hele Viken, sa Schytz til Ås Avis.

Det er bare å ta av seg hatten, reise seg og applaudere for at Kulturskolen i Ås, via sin rektor har utviklet en idé som i dag kan bli en forbildemodell for både Viken og resten av landet.

UngMusikk viser også hvor viktig det er at Ås har dyktige politikere på fylkestinget, som engasjerer seg også i lokale prosjekter og sikrer viktige rammebetingelser til slike gode initiativ. I dette tilfellet handler det om kulturarbeid for barn og ungdom.

Takk Alexander og Solveig!