Korseminar

23.03.2018

28. januar - 10.mars  

28. januar - 10. mars Sangere fra Follo inviteres til korseminar. Ledet av Kristin Kjølberg, Norges musikkhøgskole. (Gjennomført)