Vellykket sommerkurs for unge strykere i Folloregionen

03.09.2020

I august arrangerte UngMusikk det årlige sommerkurset der unge møttes på tvers av kulturskolene i Folloregionen. - Å treffes slik var inspirerende og lærerikt, for både for elever og lærere. På sommerkurset fikk elevene nye musikkvenner og det var gøy å spille i store grupper. Lærere fikk stort utbytte av å treffes og å utveksle erfaringer. Dette sier Elisabet Olhans som er koordinator for delregion Follo i UngMusikk.

Foto: UngMusikk
Foto: UngMusikk

Seminaret er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Tid og sted: Dyrløkkeåsen skole (Frogn) 10.-13-august 2020
Deltakere: 18 stryke-elever fra kulturskolene i Follo (5 på cello, 13 på fiolin)
Lærere: Paulin Skoglund Voss, Hilde Gunn Aasen (Frogn kulturskole), Marja Liisa Sandbakken (Nordre Follo Kulturskole) og Sissel Scheen.


Innhold: Samspill (fellesøvelser og gruppeprøver), rytmikk, rytmelære, rytmeleker,
musikkquiz, navneleker og uteleker i grupper. Dagene startet felles med navneleker, bevegelse til musikk, hermeleker med bevegelse og instrument. Øvelser i grupper hvor vi øvde på repertoar som ble spilt sammen senere på dagen. Dagen sluttet med samspill med alle. Den siste dagen gjennomførtes en liten konsert med solo-innslag, gruppe-innslag og fellesinnslag. 


Siden vi ikke kunne ha avslutningskonsert (smittevern) har lærerne filmet et av stykkene og sendte til alle deltakerne i etterkant for å å vise noe av det som hadde blitt øvd inn på kurset.

Foto: UngMusikk
Foto: UngMusikk