Høstkonsertene med unge musikere 2018

09.10.2018

Denne høsten arrangeres "Høstkonsertene med unge musikere" i Frogn. Elever fra fordypningsgruppene i Follo er så heldige å få anledning til å spille på to av konsertene sammen med studenter fra Norges musikkhøgskole.


Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Den første konserten spilles lørdag 27.10. kl. 12.00 i Drøbak kirke. Her vil vi få høre elever fra Follo, klarinettisten Adrien Philipp og fløytisten Johanne Lyngøy Tilrem, begge studenter fra NMH.

De spiller verker av bla E. Grieg, A. Vivaldi, S. Rachmaninov og T. Szeligowski.

Den andre konserten spilles i Smia Flerbrukshus lørdag 10.11. kl. 12.00. Her vil vi få høre elever fra Follo og saxofonisten Gianni Gagliardi fra NMH i samspill med andre studenter.