Aktuelt fra UngMusikk

Utvalgte saker fra UngMusikk 

Her kommer en hilsen fra Evelin, Hanna, Julia, Darlene, Aisha og Steinar ved fra Vestby kulturskole. Renata Norcia er fiolinlærer ved Vestby kulturskole, som er partner i UngMusikk.

Vinteren 2019 -20 ble det arrangert låtseminar for medlemmer i Spelesauene (barnelaget i Svartskog Spelemannslag), Follofeler og Ås trekkspillorkester. I den forbindelse komponerte barn og unge i Follo åtte nye låter. Nå er disse utgitt i et notehefte. Kurset og utgivelsen av heftet er støttet av UngMusikk.

Takket være økonomisk støtte fra UngMusikk var det mulig for Andreas Angell og Stian Norgård Aase å gjennomføre prosjektet «Follo Tango - Tangoentusiasme for alle».

Det er jul og vi som arbeider med de unge musikantene i UngMusikk kan se tilbake på et år som ble veldig annerledes enn vi hadde tenkt.

I rapporten "UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med?" gir forfatteren Bjørg J. Bjøntegaard en beskrivelse av UngMusikk med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de deltakende institusjonene og tilbakemeldinger fra rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Bakgrunnen for Camilla Aasnes Engås sin masteroppgave er dirkete knyttet til hennes egne erfaringer som musikklærer i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole. Camilla ønsket å skrive om et tema som engasjerte henne, men som ikke var forsket så mye på tidligere. Masteroppgaven er støttet økonomisk av UngMusikk.

UngMusikk tilbyr prosjektstøtte til lærere som ønsker å utvikle samarbeide mellom ulike kultur- og videregåendeskoler. Alle søkere må være tilknyttet UngMusikk.

Det går mot jul og vi som arbeider med de unge i UngMusikk kan se tilbake på et år med mye god aktivitet.