Aktuelt fra UngMusikk

fire år har kulturskolene i Follo samarbeidet med Musikkhøgskolen om talentutvikling og studentpraksis. Nå utvides prosjektet, og alle skal med.

Mandag 11. november inviterer Norges musikkhøgskole (NMH) til åpen dag for dirigenter. Kurset retter seg til elever på kulturskoler, folkehøgskoler og videregående skoler i Akershus.

Under sitt besøk i Ås på mandag sa Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hun håper arbeidet til Kulturskolen i Ås vil legge malen for arbeidet med den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som Regjeringen jobber med.