Velkommen til nytt nettkurs for unge dirigentspirer 2022

24.01.2022

UngMusikk starter denne våren 2022 opp med nye nettkurs for unge dirigentspirer.

Kanskje du er en av de som alltid danser inn i klasserommet, eller elsker å bevege deg til musikk? Eller er du bare interessert i å lære mer om hva direksjon er? Da bør du vurdere å melde deg på UngMusikk sitt nettbaserte dirigentkurs.

Kroppen til en dirigent speiler nemlig musikken til musikerne, enten det er et kor eller et orkester. Å dirigere handler om kommunikasjon, derfor er ansikt og hender de viktigste verktøyene til en dirigent. Direksjon kan også sees på som en lek eller dans der man beveger seg til musikken samtidig som man leder musikere og sangere gjennom et verk. Å dirigere gir en ekstra dimensjon i måten å formidle musikk og å uttrykke seg på.

For hvem: Dirigentkurset er tilrettelagt for elever i alderen ca 8-19år.
Kursholder: Ante Skaug, som er slagverker og dirigent.
Undervisningsplattform: Zoom
Tidspunkt: Hver torsdag fra 3. februar tom torsdag 28. april.
Oppstart: Torsdag 3.februar
Kurset er gratis
Lenke til påmeldingsskjema og mer informasjon: Lillestrøm kulturskoles påmeldingsportal

Se videopresentasjon av kurset for våren 2022 under: