TROMBONESEMINAR MED KATY JONES

30.03.2022

Etter idè fra Astrid Nøkleby (trombonepedagog, Bærum kulturskole og Edvard Munch vgs.) tok Astrid i mars 2021 kontakt med Anders Brenli (trombonepedagog Rud, Ski og Lillestrøm vgs.) og sammen ble de enige om å satse på tromboneseminar med Katy Jones fra Hallè Orchestra i Manchester, England. 

Astrid Nøkleby, Natallia Papova, Katy Jones og Anders Brenli
Astrid Nøkleby, Natallia Papova, Katy Jones og Anders Brenli

Målgruppen var de eldste i kulturskolen (ungdomsskolen og oppover) samt elever ved Ski og Rud videregående skole. Med seg på laget fikk de pianistene Natallia Papova og Maria Hansli.

Katy Jones, solotrombonisten fra Hallèorkesteret i Manchester ble valgt, siden Astrid for mange år siden hadde opplevd henne som artist og lærer på Arctic TromboneFestival i Tromsø. Astrid opplevde den gang at Katy var en god lærer og en flott artist og ville at ungdommer i vårt område skulle få oppleve det samme.

Katy har siden 2012 vært solotrombonist i Hallèorkesteret i Manchester og før det var hun alternerende solotrombonist i London Symfoniorkester.

Hun har også medvirket på lydopptak til diverse filmer, bla. Harry Potter og Star Wars. Ytterligere presentasjon av henne finnes i vedlagte biografi.

Seminaret ble gjennomført fra torsdag til lørdag med 5 klokketimer pr. dag. Innholdet ble en blanding av ensemblespill, foredrag og åpne mesterklasser samt en konsert der Katy spilte for elevene.

Timene med mesterklasser samt konserten ble akkompagnert av 2 profesjonelle pianister, Maria Hansli og Natallia Papova. Påmeldingen til mesterklasse var svært populær. Etter tilbakemeldinger fra elevene var timene svært vellykkede og med Katys engasjement og energi var det utrolig hva hun fikk formidlet til den enkelte på kort tid. Hun var veldig flink til å skreddersy øvelser som passet den enkelte elevs nivå, repertoar og utfordringer.

Iver Aalbu Alvsåker og Katy Jones
Iver Aalbu Alvsåker og Katy Jones

Veldig hyggelig at dette fantastiske besøket er blitt kommentert utenfor landets grenser. Utklipp fra International Trombone Association

https://www.trombone.net/newsitem/katy-jones-presents-workshops-in-norway/

Katy Jones Presents Workshops in Norway

Katy Jones, principal trombone of the Hallé Orchestra in Manchester, Great Britain, recently spent a week teaching and performing in Norway.

During her visit, Katy worked with students at Rud and Ski High School, as well as the Academy of Music in Oslo.

Astrid Nøkleby and Anders Brenli organized the youth workshop. Financial support was provided by Ung Musikk.