Teorikurs for sangere i samarbeid med Det Norske Jentekor

20.09.2022

UngMusikk inviterer i samarbeid med Det Norske Jentekor og deres sangere til teorikurs.


Teorikurset tilbys sangelever som er på et grunnleggende nivå og deles i to aldersgrupper: Gruppe 1: 10 - 13 år og Gruppe 2: 13 - 18 år. Kursopplegget vil gå over fire uker, med en fysisk samling i hver ende og fire ganger oppfølging med digitaloppfølging med trening/øvelser imellom. Vi legger opp til et første kurs på høsten, med oppstart i november og et andre kurs på våren. Målet er at de samme elevene følger begge kurs og at det dermed kan være en viss progresjon og utvikling fra det ene til det andre kurset. Kurset er gratis.

Kursholder er sangeren, blokkfløytist og dirigent Linnéa Sundfær Casserly. Linnéa har satt sammen et teorihefte som brukes i dag i Det Norske Jentekor og som er tilpasset for sangere. Dette teoriheftet er utgangspunktet for kursene. Heftet er delt inn i ulike temaer og består bla av øvingsoppgaver, der fasit følger med.

Påmeldingsfrist tirsdag 11.oktober.

Prosjektet et støttet av Sparebankstiftelsen. 

Tidsplan

Lørdag 5.november: Ruseløkka skole, Oslo
Gruppe 1: kl. 10.00-13.30
Gruppe 2: kl.14.00-17.30

Mandag 7.november: digitalt
Gruppe 1: kl. 18.30-19.10
Gruppe 2: kl. 17.40-18.20

Mandag 14.november: digitalt
Gruppe 1: kl. 18.30-19.10
Gruppe 2: kl. 17.40-18.20

Torsdag 17.november: digitalt
Gruppe 1: kl. 18.30-19.10
Gruppe 2: kl. 17.40-18.20

Mandag 21.november: digitalt
Gruppe 1: kl. 18.30-19.10
Gruppe 2: kl. 17.40-18.20

Lørdag 26. november: Ruseløkka skole, Oslo
Gruppe 1: kl. 10.00-13.30
Gruppe 2: kl.14.00-17.30

Linnéa Sundfær Casserly
Linnéa Sundfær Casserly

"Linnéa Sundfær Casserly har master i blokkfløyte fra Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Hun har også fått sangundervisning ved begge institusjonene ved blant annet Mona Julsrud og Isolde Kittel-Zerer. Linnéa har sunget og spilt på festivaler som Nordlysfestivalen, Olavsfestdagene og Ultimafestivalen, i tillegg til å ha gjort solokonserter både som blokkfløytist og sanger i blant annet Barcelona, Paris, Oxford, London og Hamburg. Linnéa sang selv i Det Norske Jentekor i perioden 1999-2007. Hun har vært ansatt i Det Norske Jentekor siden høsten 2013.  "

— www.detnorskejentekor.no