Talentundervisning i samarbeid med Norges musikkhøgskole skoleåret 2023-2024

13.02.2023
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Informasjon til elever, lærere og foresatte i kulturskoler og videregående skoler med musikk i UngMusikk i Viken:

NMH ønsker gjennom et samarbeid mellom lærere i deltakende kulturskoler i UngMusikk og videregående skoler (MDD) i Viken, å gi interesserte og ivrige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrument.

Elevene må kunne ta imot undervisning på et viderekomment nivå, vise stort engasjement og være glade i å øve, for å være aktuelle for tilbudet. Det arrangeres prøvespill for å bli tatt opp på dette programmet.
For å være med i programmet, gjelder følgende:

Alder: 12- 19 år, dispensasjon for alder kan gis. Kostnad: Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted. Oppstart: Høsten 2023.
Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene. Elevene får tilbud om 8 timer (60 min.) undervisning pr. skoleår, på NMH eller i en av kulturskolene/videregående skolene, etter avtale mellom lærerne som er involvert. Det er et ønske at elevens lærere er til stede på de fleste av timene. Elevene forplikter seg også til å delta på felles samlinger i løpet av året. Dette er obligatoriske samlinger.

Se frister og mer informasjon i Invitasjon prøvespill til UngMusikk- talent 2023 (pdf):