Storsatsing på orgel i UngMusikk

30.07.2020
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Gjennom en ny satsing på orgel skal UngMusikk bidra til ytterligere å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Sparebankstiftelsen DNB har gitt betydningsfull støtte til prosjektet som starter opp til høsten.  

Målet med prosjektet «Orgel på tvers i Viken» har som mål om å øke rekrutteringen av unge orgelspillende elever til kulturskoler og videregående skoler i Viken, gjennom kreative og spennende aktiviteter i elevens utdanningsløp


Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

«Orgel på tvers i Viken» er samarbeid med Norges musikkhøgskole. Temaet for høstsemesteret er improvisasjon. Professor i orgel Inger- Lise Ulsrud ved Norges musikkhøgskole har ansvaret for temaet gjennom flere seminardager.

Høstens seminarer blir gjennomført i Kongsberg kirke, Glemmen kirke i Fredrikstad, i Uranienborg kirke og på Norges musikkhøgskole. Gjennom seminarene blir det blant annet samarbeid med Glogerfestspillene på Kongsberg og Egil Hovland-festivalen i Fredrikstad. 

Sammen med Norges musikkhøgskole vil UngMusikk etterhvert tilby mesterklasser og seminarer i orgel for lærere og temaundervisning for elever, i kombinasjon andre aktiviteter som skal skape gode møteplasser for deltakerne.

Støtten fra Sparebankstiftelsen bidrar til å forsterke samarbeidet mellom deltakerne i UngMusikk, et samarbeid om musikkutdanning i regionene Romerike, Asker/Bærum, Follo, Buskerud og Østfold, og Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune.

Støtten fra Støtten fra Sparebankstiftelsen gjøre det mulig å tilrettelegge for et større aktivitetsnivå på orgel enn først planlagt. 

Møt professor i orgel Inger- Lise Ulsrud ved Norges musikkhøgskole

Hør Ludvig på 7 år, spille orgel. 

Han har spilt orgel i Glemmen kirke siden han begynte på skolen.