Operakorsangere for en kveld

07.03.2022

Tirsdag 29. mars samles elever fra Greåker videregående skole og Ski videregående skole til felles operakonsert på Scene 2 i Den norske opera. «Operakorsangere for en kveld» et samarbeid mellom Opera Østfold, Oscarsborgoperaen og UngMusikk.

Foto: Jan Ragnar Storheim
Foto: Jan Ragnar Storheim

Det nærmer seg konsert i Den norske opera. Tirsdag 29. mars samles elever fra Greåker videregående skole og Ski videregående skole til felles operakonsert på Scene 2 i Den norske opera. De har gjennom hele skoleåret øvd inn operarepertoar som nå skal fremføres sammen med profesjonelle sangere og sangstudenter fra Norges musikkhøgskole. Totalt vil operakoret denne gang bestå av rundt 170 unge sangere fra de to skolene.

Samtlige elever på skolenes musikklinjer har i dette prosjektet deltatt som korsangere i en forestilling satt sammen av utdrag fra 10 forskjellige operaer. Det har de gjort i tett samarbeidet med profesjonelle sangere, studenter ved Norges Musikkhøgskole, regissør og koreograf.

Foto: Jan Ragnar Storheim
Foto: Jan Ragnar Storheim

Hovedmålet med prosjektet er å gi elevene kjennskap og erfaring med operakunsten gjennom å praktisk delta i en operaproduksjon som utøvere i et operakor, samt få kjennskap, inspirasjon og erfaring fra samarbeid med profesjonelle utøvere.

Sammen med koret får vi møte solistene Mari Aschehoug (sopran), Desire Baraula (mezzo), Ivar Magnus Sandve (tenor) og Magnus Dorholt Kjeldal (baryton)

David Maiwald er musikalsk leder, Ronald Rørvik er regissør og Toni Herlofson er koreograf. Anne Felberg er kveldens konferansier. Det er Anne Felberg, Oscarsborgoperaen sammen med Pål Scott Hagen, Opera Østfold som har vært initiativtagere til dette prosjektet og UngMusikk har hatt stor glede av å samarbeide med disse aktørene.

Prosjektet er gjennomført med støtte bla fra Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB.